Stress free area, aistiystävällinen opettajainhuone -pilotti. Maailman ensimmäinen Stress free area – aistiystävälliseen suunnitteluun perustuva opettajainhuone pilotti

Hanketiedot

Hankenumero
116229

Hakija
Vääksyn Yhteiskoulu

Toteuttaja
Vääksyn Yhteiskoulu

Lisätietoja
Jarkko Koponen
jarkko.koponen@asikkala.fi

Toteutusaika
16.5.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2016
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Stress free area -aistiystävällinen opettajainhuone -hankkeen tavoite on kehittää keinoja ja välineitä demojen ja työpajojen kautta suunnitella opettajainhuonetta palautumiseen, viihtymisen, jaksamisen sekä pedagogisen jakamisen alustaksi. Tavoite on osoittaa hyötyä ja vaikutuksia miten moniaistisin, aistiystävällisin keinoin voitaisiin vaikuttaa negatiiviseen stressiin ja vireystilaan opettajaintyötilanteessa.

Vastaavaa hanketta, jossa yhdistyy moniaistinen, aistiystävällinen näkökulma opettajainhuoneen kehittämiseen fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä ei ole tehty. Tämä kehityshanke on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Se yhdistää aisti-, aivo-, toimitila-, opetusmenetelmien, digitaalisten keinojen tietoa tila- ja opettajahuonesuunnitteluun, opettajan työrytmiin, palautumiseen ja negatiivisen, pitkäaikaisen stressin vähentämiseen sekä luo keinoja opettajien työtä helpottavien pedagogisten löytöjen ja työvinkkien jakamiseen aistiystävällisellä digitaalisella alustalla.
Kehityshankkeessa haetaan ratkaisuja, jossa Stress free area® -konseptilla, aistiystävällisellä suunnittelulla, joka moniaistisin keinoin yhdistää opettajien työmenetelmien, palautumisen, stressikokemusten tietoa tilasuunnitteluun sekä yhdistää tutkimustietoa toimitila- ja oppimisympäristöpuolelta opettajien hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen kehitysvaihe ja siihen liittyvä demo toteutetaan Vääksyn Yhteiskoulussa. Tutkimuksessa on mukana myös Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitos (OKL).

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Koponen

Tiedote

Aistiystävällinen opettajainhuone kiinnostaa ulkomaillakin

31.12.2016

Suomessa kehitetään maailman ensimmäistä stressitöntä tilaa opettajainhuoneisiin. Aistiystävällisen tilan tavoitteena on auttaa opettajia palautumaan työn kuormituksista. Pilottivaiheessa oleva keksintö herättää jo nyt kiinnostusta kotimaan rajojen ulkopuolellakin.

Suomalaiset asiantuntijat kehittävät ensimmäisinä maailmassa aistiystävällistä suunnittelua hyödyntävää opettajainhuonetta.

Innovointi- ja tutkimustyötä tekevät yhdessä Conbalance Oy, Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitos, Asikkalan kunta sekä joukko yrityksiä. Työsuojelurahasto on kehittämisavustuksella tukenut hankkeen käynnistysvaihetta.

Palautumisen paikka opettajille

– Opettajainhuoneiden kehittämistyö on jäänyt vähemmälle huomiolle oppimisympäristöjen kehittämisessä, Conbalancen johtaja Margit Sjöroos taustoittaa hanketta.

Stressittömän tilan suunnitteluvaiheessa haettiin vastausta ydinkysymykseen: Miten opettajien jaksamista ja toisaalta pedagogisten menetelmien jakamista voisi tukea opettajain huoneen fyysisen ja digitaalisen ympäristön suunnittelulla?

Demovaiheessa ideoita testattiin Vääksyn yhteiskoulussa. Koulun opettajainhuoneeseen rakennettiin Sjöroosin kehittämän Stress free area -konseptin mukainen tilaosio. Sen avulla tutkittiin aistiystävällisyyden vaikutuksia.

– Kahdessa tilassa kokeiltiin mm. äänimaisemointia sekä testattiin valaistustilanteita ja akustisia tilanteita. Kehitimme myös tilassa käytettävän digitaalisen alustan sisältöä, Sjöroos kertoo.

Lupaava alku

Tilan hyödyntämisen vaikutuksia opettajien hyvinvointiin tutkittiin Jyväskylän Yliopiston dosentti Mikko Vesisenahon johdolla.

Alustavat tulokset ovat lupaavia: oleskelu konseptin mukaisessa tilassa saattaa edistää palautumista työaikana. Näin erityisesti, jos henkilö oleskelee siellä useita kertoja päivässä tai viettää siellä pidemmän aikaa.

Stress free area -aistiystävällinen suunnittelu lisäsi myös tilan käyttöä merkittävästi ja sen rooli työyhteisön kulttuurissa kasvoi.

Pilotti on kuitenkin liian pieni, jotta sen pohjalta voisi vielä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Nyt toteutettu pilotointi oli kehityshankkeen ensivaihe, jonka tuloksia hyödynnytetään opettajien aistiystävällisen tilan suunnittelussa. Seuraavalle vaiheelle haetaan parhaillaan rahoitusta, seuraavaksi pilottia on tarkoitus laajentaa koskemaan useampia opettajia ja kouluja, Sjöroos sanoo. Pilotti on jo valittu kansainväliseen HUNDRED-hankkeeseen.

Globaali ilmiö

Hankkeen tuloksilla voi olla vaikutusta koko opetusalan kenttään maailmassa. Aihe on globaali, sillä aistien ja aivojen toiminta ovat kulttuurista riippumattomia.

– Hankkeemme on jo nyt herättänyt paljon kiinnostusta ja yhteydenottoja eri puolelta Suomea sekä ulkomailta, Sjöroos sanoo.

Sjöroosin mukaan opettajahuonepilotti antaa ideoita myös muiden toimialojen tauko- ja sosiaalitilojen kehittämiseen.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Margit Sjöroos. . Loppuraportti. 2016. Avaa

Tiedon silta -lehti 2017: Aistiystävällinen tila tukee opettajien hyvinvointi/Leena Huovila www.tiedonsilta.fi/aistiystavallinen-tila-tukee-opettajien-hyvinvointia/. http://www.tiedonsilta.fi/aistiystavallinen-tila-tukee-opettajien-hyvinvointia/