Sujuvat hoivatilat

Hanketiedot

Hankenumero
220241

Hakija
Wilhelmiina Palvelut Oy

Toteuttaja
Roninworks Oy

Lisätietoja
Minna Saranpää
minna.saranpaa@wilhelmiina.fi

Toteutusaika
15.9.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
16.8.2022
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
14 000 euroa

Tulokset valmistuneet
14.2.2023

Tiivistelmä

Ideanamme on soveltaa Lean Factory Layout Design- menetelmää uuden hoivakiinteistömme suunnittelussa. Toteutustapana ovat Lean- asiantuntijan kanssa pidettävät suunnittelutyöpajat, joissa mallinnamme henkilökunnan kanssa työnkulut ja näitä tukevat laitteiden ja muiden työkalujen paikat asukashuoneissa, keittiössä, varastoissa, pesutiloissa ja yhteisissä tiloissa. Tällä voimme merkittävästi vaikuttaa hoitotyön kuormittavuuteen sekä turvallisuuteen. Tämä lähestymistapa hoivarakentamisessa on uusi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Saranpää

Tiedote

Sujuvat hoivatilat - Lean työn virtauksen ja hoivakiinteistön ennakoivan suunnittelun tukena

14.2.2023

Tiivistelmä

Lean-metodia on jo aiemmin hyödynnetty sote-palveluissa työnkulkujen kehittämisessä. Usein valmis kiinteistö ja tilan rakenteet asettavat kuitenkin rajoitteita, joihin ei enää voida vaikuttaa. Tässä hankkeessa tavoitteena oli yhteiskehittäen, henkilöstön osaamista laajasti hyödyntäen, ennakoida, tunnistaa ja mahdollistaa työn sujuvuutta tukevia ja kuormitusta vähentäviä muutoksia, sekä tukea henkilöstön työviihtyvyyttä ja asukkaan hyvää arkea jo kiinteistön suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Lähtökohdat

Wilhelmiina Palvelut Oy:lle valmistuu keväällä 2023 uusi hoiva- ja palvelukoti. Meille on tärkeää, että se on miellyttävä ja turvallinen ympäristö niin henkilökunnalle kuin asukkaillemme. Haluamme toteuttaa asiat niin, että ympäristö tarjoaa hyvät ja toimivat puitteet sekä kognitiivinen ergonomia, että fyysinen ergonomia huomioiden. Lean ja valittu asiantuntija valikoituivat yhteiskehittämisen pohjaksi Wilhelmiinassa aikaisemmin tehtyjen hoivan ja keittiön hyvien lean-kokeilujen kautta.

Kohderyhmät

Kehitystyö toteutettiin Wilhelmiinan nykyisen hoivakodin henkilökunnan voimin. Eri työpajoihin saatiin laaja, moniammatillinen näkökulma. Niihin osallistuivat esihenkilöt, runsaat kymmenkunta hoitajaa eri rooleissa, keittiöhenkilökuntaa, fysio- ja toimintaterapeutit, Wilhelmiinan MuistiMontessori-asiantuntija ja toimitusjohtaja. Myös tilojen vastaava sisustussuunnittelija osallistui osaan työpajoista. Havainnoinnin ja henkilöstökyselyn kautta laajennettiin edelleen hoitajien osallistumista.

Menetelmät

Hankkeessa lähdetiin liikkeelle Lean Plant Layout design ja Systematic Layout Planning- työskentelymalleista, joita yleensä käytetään tuotantotilojen suunnitteluun. Hoivatilojen suunnittelun työkaluina ne toivat uuden lähestymisnäkökulman. Jo rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa tehtävä ennakoiva työnvirtauksen ja prosessien suunnittelu hoivakiinteistöissä on myös tuore näkökulma. Leanin näkökulmaa rikastettiin vahvalla asukkaan toimijuudesta lähtevällä MuistiMontessori filosofialla.

Vaikuttavuus

Arviomme mukaan olemme onnistuneet monessa kohdin vaikuttamaan myönteisesti tulevan hoivakotimme toimivuuteen ja viihtyisyyteen sekä työntekijöiden että tulevien asukkaiden toimijuuden näkökulmasta. Työnvirtauksesta ja sitä tukevien työtilojen suunnittelun lean-lähtökohdasta pääsimme työpajoissa lisäksi hyvin rikkaaseen näkökulmien laajentamiseen, kun mukaan otettiin Wilhelmiinan hoivatyön asiantuntijoiden arjen näkökulmaa asukkaiden toimijuuden mahdollistamiseksi ja hyvä arjen tukemiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Näemme, että hankkeemme mallit, työskentelymetodit ja opit ovat hyödynnettävissä myös laajemmin, vastaavanlaiseen ennakoivaan hoivakohteiden ja myös muiden työtilojen suunnitteluun, joissa tehdään henkilötyövaltaista asiakastyötä ja joissa työnkulkujen sujuvuutta, työergonomiaa ja sekä henkilöstön että asiakkaiden viihtyvyyttä halutaan tukea yhteiskehittämisen keinoin. Uutuusarvoa vahvistaa leanin, asiakaslähtöisen toimijuuden ja Montessori-periaatteiden monipuolinen hyödyntäminen hankkeessa.

Aineisto

Wilhelmiina Palvelu Oy. ”Sujuvat hoivatilat” Hankkeen loppuraportti. Avaa