Suojaako yhteisöllisyys työuupumukselta? Esimies-, työtoveri- ja organisaatiosamastumisen yhteys uudelleen määriteltyyn työuupumukseen

EASP 19th General Meeting of European Association of Social Psychology, 30.6.-4.7.2020.

Hanketiedot

Hankenumero
200032

Hakija
Janne Kaltiainen

Toteuttaja
Janne Kaltiainen

Lisätietoja
Janne Kaltiainen
janne.kaltiainen@ttl.fi

Toteutusaika
30.6.2020 - 10.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
650 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan missä määrin työntekijän sosiaalinen samastuminen eri toimijoihin työssä (esimies, työtoverit ja organisaatio) suojaa työuupumuksen neljältä ydinoireelta: kroonistunut väsymys, kyynistyminen työtä kohtaan, tunnehallinnan menetys ja kognitiivisen toiminnan häiriöt. Sosiaalisen identiteetin teoriaan perustuva samastumisen käsite tarkoittaa sitä, missä määrin yksilö määrittelee itsensä ryhmäjäsenyyksien tai sosiaalisten toimijoiden kautta.

Vaikka tutkimus on osoittanut useita sosiaalisen samastumisen terveyshyötyjä, emme vielä tiedä riittävästi siitä mitkä samastumisen eri kohteet työssä tarjoavat merkittävimmät hyvinvointihyödyt. Tutkimus hyödyntää viime vuosina kansainvälisesti kehitettyä uutta työuupumusmittaristoa ja esittelee sen suomalaisessa kontekstissa.

Esitys perustuu eri ammattiryhmiä sisältävävään kyselyaineistoon (N=5246), joka on kerätty suomalaisista organisaatiosta. Aineiston on analysoitu käyttäen rakenneyhtälömallinnusta ja suhteellisten selitysosuuksienanalyysia.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, mitkä työpaikkojen sosiaalisista voimavaroista ovat keskeisimpiä työuupumuksen torjumisessa. Tätä tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä mahdollisimman vaikuttavia keinoja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tulokset korostavat erityisesti koko organisaatioon samastumisen tärkeyttä sen ollessa vahvimmassa yhteydessä vähäisempiin työuupumuksen neljään oireiseen. Esitys on osa tutkimushanketta Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Janne Kaltiainen