Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorien testausprosessissa

Hanketiedot

Hankenumero
117295

Hakija
AGCO Power Oy

Toteuttaja
AGCO Power Oy

Lisätietoja
Juha Randell
juha.randell@agcocorp.com

Toteutusaika
2.10.2017 - 31.1.2020

Työsuojelurahaston päätös
13.9.2017
19 750 euroa

Kokonaiskustannukset
39 500 euroa

Tulokset valmistuneet
6.3.2020

Tiivistelmä

Moottoreiden testausprosessissa paikalliset lämpötilat nousevat noin 200 °C:een ja paikoin jopa 690 °C:een. Moottoreiden testauksen aikana työn tekninen vaihe vaatii työkohteen välittömässä läheisyydessä työskentelyä. Koeajon aikana poikkeustilanteessa työtekijä saattaa altistua korkealla paineella äkillisesti suihkuavaan kuuman nesteeseen, kuten jäähdytysnesteeseen tai polttoöljyyn. Tällöin altistus on kestoltaan lyhyt, mutta korkea paine ja kuumat nesteet tuovat suojautumiselle erikoisvaatimuksia. Kehityshankeen tavoitteena on kehittää suojavaatetus tuote¬kehityksen testausvaiheeseen.

Kehityshanke toteutetaan diesel moottoreita valmistavan AGCO Power Oy:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Työterveyslaitos toimii asiantuntijana ja kehittää suojautumisratkaisuja. Työterveyslaitoksen työryhmän asiantuntijuus pohjautuu useisiin aikaisempiin kuumassa työskentelyyn ja kuumuudelta suojautumiseen pohjautuviin tutkimus- ja kehityshankeisiin.

Asiantuntijatyönä kartoitetaan kokonaisvaltaisesti suojaustarpeet ja selvitetään soveltuvat suojavaatemateriaalit. Materiaalikartoituksen jälkeen tarvittaessa selvitetään laboratoriotesteissä valittujen suojavaatemateriaalien kemikaalien läpäisevyys ja soveltuvin osin suojaus kuumilta nesteiltä. Lopulta tulosten pohjalta laaditaan suojavaatetuksen vaatimukset ja annetaan ohjeistukset oikeaan suojautumiseen. Hankkeen tulokset ja lopulliset suositukset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Randell

Tiedote

Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorien testausprosessissa

6.3.2020

Tiivistelmä

Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorien testausprosessissa -hanke toteutettiin 2017-2019. Tehtaalla oli sattunut työtapaturma, jossa kuumat nesteroiskeet olivat aiheuttaneet vakavia palovammoja työntekijöille. Moottorien testausprosessissa tarvitaan suojautumista kuumilta nesteiltä sekä kuumien pintojen kontaktikuumuudelta (n. 200-620 °C). Lisäksi suojausta tarvitaan prosessissa kulkevalta mineraaliöljyltä, jäähdytysnesteeltä ja polttoöljyltä.

Lähtökohdat

Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorien testausprosessissa hanke käynnistyi vuonna 2017. Tehtaalla oli sattunut työtapaturma, jossa kuumat nesteroiskeet ovat aiheuttaneet vakavia palovammoja työntekijöille. Moottorinvalmistusprosessissa testauksen aikana paikalliset lämpötilat ovat noin 350-450 °C ja paikoin jopa 450 – 690 °C. Moottoreissa kulkevia aineita ovat jäähdytysneste, polttoöljy, urea ja polttoaine.

Kohderyhmät

Agco Power Oy, Juha Randell, Saija Mäkelä, Timo Paija, Janne Ojala, Markku Koskinen
Työterveyslaitos, Työturvallisuus/Akatemia, Susanna Mäki
Työterveyslaitos, Työturvallisuus, Kirsi Jussila
Leijona Group Oy, Seppo Aksila, Susanna Valtonen
Atex-ammattiasu Oy, Paolo Toivonen, Katriina Walliander

Menetelmät

Työntekijöiden haastatteluiden ja kyselyn avulla kartoitettiin sattuneita työtapaturmia, läheltä piti-tilanteita ja kartoitettiin työntekijöiden toiveita paremmin työn riskeiltä suojaavalle suojavaatetukselle. Hankkeen aikana kartoitettiin markkinoilla olevia erikoiskuiduista valmistettuja kuumansuojaukseen soveltuvia suojavaate, lisäsuoja- ja alusvaatemateriaaleja. Hankkeen tulosten perusteella suojavaatevalmistaja lähti yhdessä materiaalivalmistajan kanssa kehittelemään suojavaatetusta.

Vaikuttavuus

Normaalit puuvilla- ja polyesterisekoitteiset suojavaatteet eivät anna suojausta erittäin korkealta kontaktikuumuudelta, eikä kuumilta dieselin- ja polttoöljyn roiskeilta. Hanke antoi päivitetyn tilannekuvan markkinoilla olevista kuumansuojamateriaaleista ja tilannekatsauksen erikoiskuiduista valmistavien suojavaatemateriaalien valmistajan osalta uutta tietoa tuotekehityksen alla olevista kuumansuojamateriaaleista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti päivitettyä tietoa erikoiskuiduista valmistetuista materiaaleista, joita on hyvin rajoitetusti saatavilla markkinoilta. Kyselyjen ja haastattelujen perusteella saatiin tarkennettua tietoa työpaikan läheltä piti -tilanteista ja työntekijöiden kokemuksesta käytössä olevien työ- ja suojavaatteiden suojaustasosta. Markkinoilla on paljon niin sanottuja yleiskuumansuojavaatteita, jotka eivät kuitenkaan anna suojaa erittäin kuumilta roiskeilta tai erittäin kuumilta kontaktipinnoilta.

Aineisto

Susanna Mäki, Kirsi Jussila. Työterveyslaitos. Suojautuminen kuumilta nesteiltä moottorientestausprosessissa. Kohdeyritys: Agco Power Oy. Loppuraportti. 2019. Avaa