Suomalaisen työntekijäkuvan muutos 1945-2012

Hanketiedot

Hankenumero
112058

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Ari Väänänen
ari.vaananen@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
179 640 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Hanke kuvaa, miten käänteentekevään murrokseen työntekijyys joutui kansainvälisesti ainutlaatuisen elinkeinomuutoksen koetellessa Suomea vuosina 1945 – 2012. Hanke auttaa ymmärtämään ihanteitamme ja toimintaamme työntekijöinä, kytkemällä työntekijyyteen kohdistetut toiveet ja odotukset osaksi laajempaa työelämän, kulttuurin ja yhteiskunnan muutosta.

Aihe on puhutteleva niin työntekijöiden kuin työnantajien näkökulmista. Tiedotushankkeen päätuotos, helposti lähestyttävä tietokirja, tarjoaa myös uuden näkökulman työelämään henkilöstöalan ammattilaisille, esimiehille, rekrytoijille, työterveyshuollolle ja työelämän tutkijoille.

Sitä voidaan käyttää useissa oppiaineissa opintomateriaalina (esim. sosiologia, historia, johtamistieteet, terveystieteet, hallintotieteet, psykologia). Hankkeessa hyödynnetään keskusteluja mm. yhteiskunnan modernisoitumisesta, työn muuttumisesta, työn johtamisesta, emootioiden roolista ja työhyvinvoinnista. Siinä katsotaan kehitystä työntekijän ajattelu-, ja toimintaympäristön muutoksen kuvakulmasta käyttäen monipuolista yli vuosikymmenten ulottuvaa lähdemateriaalia (esim. ammattikuntakeskustelut, työelämänkerrat, sanomalehtimateriaali, tilastot, valokuvat). Hankkeen pohjana on vuosia kestänyt tieteellinen tutkimustyö. Tietokirjan ja muiden tiedotustuotteiden (esitelmät, haastattelut, tiedotteet, lehtiartikkelit) kautta piirtyy uudenlainen tarina suomalaisen työelämän muutoksesta. Hankkeen päätuotokset julkaistaan syksyllä 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Väänänen

Tiedote

Kun työ, työntekijä ja työntekijäodotukset muuttuivat

31.12.2013

Työterveyslaitoksen tiimipäällikkö
Ari Väänänen ja tutkija
Jussi Turtiainen ovat toimittaneet laajalle
yleisölle tarkoitetun Suomalainen työntekijyys 1945 – 2013
-tietokirjan. Kirjassa kuvataan kattavasti suomalaisen työntekijän
työn tekemisen raamien muutosta lähes 70 vuotena.

Vastapaino julkaisi kirjan 21. lokakuuta 2014. Kirjan
kustantajan esittelysivuilla kirjoitetaan: ”Nykypäivänä työtä
tuntuu riivaavan kiire ja stressi, ja työmarkkinoilla etsitään vain
hyviä tyyppejä ja moniosaajia. Miten asiat olivat ennen?”

Työsuojelurahasto rahoitti kirjan kirjoittamista.

Neljän kauden työntekijät

Kirja kuvaa muutoksia niin arjen työssä, työorganisaatioissa,
julkisessa keskustelussa kuin virallisessa työelämäsäätelyssä.
Keskeinen johtopäätös on, että suomalainen työntekijyys ja
työntekijäihanteet ovat monivaiheisia.

Kirjassa tunnistetaan neljä työntekijyyden kautta:

1) ammattitaidon kausi (1945-1959),

2) reformien kausi (1960-1978),

3) subjektiviteetin nousun kausi (1979-1992) ja

4) tiivistymisen kausi (1993-2013).

Nämä ovat ajallisesti ja paikallisesti liukuvia vaiheita, jotka
kuvaavat aikakausien työntekijyyksien ja työntekijäkuvien luonnetta
sekä työelämän toimintakoodistojen muutoksia.

Suureen kertomukseen lisäsivuja

Kirjan toimittajien mukaan työntekijyys joutui käänteentekevään
murrokseen, kun kansainvälisesti ainutlaatuinen elinkeinomuutos
koetteli Suomea vuoden 1945 jälkeen. Hanke auttaa ymmärtämään
ihanteitamme ja toimintaamme työntekijöinä, kun se kytkee
työntekijyyteen kohdistetut odotukset osaksi laajaa työelämän ja
yhteiskunnan muutosta.

Suuri kertomus maaseudulta ja ruumiillisesta työstä kaupunkien
toimihenkilöiksi siirtyvistä suomalaisista saa kirjassa
lisäulottuvuutta. Kirjoittajien mukaan työntekijyys mullistui 1960
– 1980-luvuilla: Moraalisen kunnollisuuden ja fyysisen vahvuuden
sijaan alettiin korostaa yksilön sosiaalisia taitoja, joustavuutta
ja motivaatiota.

Kirja pohjaa vuosia kestäneeseen tieteelliseen tutkimustyöhön.
Tietokirjasta sekä esitelmistä, haastatteluista, tiedotteista ja
lehtiartikkeleista piirtyy uudenlainen tarina suomalaisen työelämän
muutoksesta.

Kirjaa voi käyttää esimerkiksi sosiologian, historian,
johtamistieteiden, terveystieteiden, hallintotieteiden ja
psykologian opintoihin.

Tiedotus tavoitti yleisön

Kirjasta on viestitty monikanavaisesti. Kirjan toimittajia on
haastateltu ainakin Helsingin Sanomiin, YLEn ajankohtaisohjelmaan,
Savon Sanomiin ja Suomen Kuvalehteen.

Väänänen ja Turtiainen ovat kirjoittaneet kirjansa aiheista
Turun Sanomiin ja Kalevaan. He ovat esitelleet kirjaa muun muassa
Työterveyspäivillä, Työelämän tutkimuspäivillä ja Helsingin
kirjamessuilla.

Viestintä jatkuu. Ari Väänänen ennakoi, että kirjan viesti
saavuttaa satojatuhansia suomalaisia. Aihe puhuttelee niin
työntekijöitä kuin työnantajia.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Ari Väänänen & Jussi Turtiainen (toim.). Suomalainen työntekijyys 1945-2013. Vastapaino 2014. ISBN 978-951-768-444-6.