Suomalaiset alustatyöntekijät kansainvälisessä hybridiorganisaatiossa

Hanketiedot

Hankenumero
200039

Hakija
Anssi Smedlund

Toteuttaja
Anssi Smedlund

Lisätietoja
Anssi Smedlund
anssi.smedlund@ilmarinen.fi

Toteutusaika
1.4.2020 - 4.4.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
650 euroa

Kokonaiskustannukset
1 100 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme, ilmeneekö hybridiorganisaatio alustatyöntekijöiden kokemuksissa. Perinteisesti transaktiokustannusteorian mukaan hybridiorganisaatio on välimuoto markkinoista ja hierarkioista, mutta nykykäsityksen mukaan on mahdollista myös niin kutsutut puhtaat hybridiorganisaatiot, joissa markkinoiden ja hierarkioiden täydellisiä muotoja esiintyy ääripäiden yhdistelminä. Vahvaa empiiristä näyttöä puhtaista hybiridiorganisaatioista ei kuitenkaan ole. Esitämme, että puhtaat hybridit toteutuvat digitaalisissa työtä välittävissä alustoissa, joissa alusta alentaa transaktiokustannuksia ja algoritmit täydentävät sosiaalisia suhteita ja luottamusta instituutioihin. Tutkimme asiantuntijoiden kokemuksia digitaalisella alustalla työskentelystä teemahaastatteluin (N=16) ja kyselytutkimuksella (N=207). Tuloksemme osoittavat, että puhdasta markkinoiden logiikkaa alustalla edustaa kilpailu toisia alustatyöntekijöitä vastaan. Toisaalta hierarkioiden logiikka toteutuu kun alustan omistaja pyrkii kontrolloimaan alustatyöntekijöitä. Löysimme myös merkkejä institutionaalisesta luottamuksesta, sillä alustan lisäksi myös asiakkaat ja vähemmässä määrin alustatyöntekijät osallistuvat kontrollimekanismien syntymiseen. Teoreettisesti edistämme hybridiorganisaatioiden tutkimusta. Käytännöllisesti, esityksemme edistää ymmärrystä alustatyöstä, sen haasteista ja mahdollisuuksista, sekä vaikutuksesta alustatyötä tekevien työkykyyn ja -hyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anssi Smedlund