Suomalaista työelämää käsittelevän oppikirjan kuvitus valokuvin

Hanketiedot

Hankenumero
115485

Hakija
Wilma Hurskainen

Toteuttaja
Wilma Hurskainen

Lisätietoja
Wilma Hurskainen
wilma@wilmahurskainen.com

Toteutusaika
1.1.2016 - 1.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.11.2015
3 000 euroa

Kokonaiskustannukset
3 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2016

Tiivistelmä

Hankkeessa valokuvaan laajasti tämän päivän suomalaista työelämää. Valokuvat tulevat ensisijaisesti käyttöön työelämää käsittelevään oppikirjaan, joka ilmestyy Duodecimin kustantamana elokuussa 2016. Kuvia voidaan mahdollisesti jatkossa käyttää myös muussa vastaavassa sivistävässä / ei-kaupallisessa tarkoituksessa tai 2010-luvun suomalaiseen työelämään liittyvässä tiedotustyössä. Tavoitteeni on, että kuvat sisältävät arvokasta ajankuvaa tämän hetken työelämästä eri ilmiöineen.
Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen kirja, joka hahmottelee laajasti nykypäivän työelämää. Työelämä-kirjan kohderyhmää ovat niin koko työssä oleva lääkärikunta ja työterveyshuollon ammattikunta kuin työterveyshuoltoa yliopistotasolla opiskelevat ihmiset. Kirja pyrkii lisäämään terveydenhuollossa toimivien ihmisten ymmärrystä työelämästä ja sen kytkennöistä sairastamiseen ja terveyteen.
Laadukas kuvitus paitsi elävöittää kirjan sisältöä ja auttaa lukijaa jäsentämään käsiteltäviä ilmiöitä, kertoo työelämästä sellaisella tavalla, johon teksti ja tilastot eivät pysty. Kuvat tulevat noudattelemaan väljästi kirjan lukujen sisältöjä – eivät kuvittamaan niitä keinotekoisesti vaan kertomaan oman tarinansa ja muodostamaan kokonaisuuteen yhden sisällöllisesti tärkeän luvun lisää. Kuvituksessa eri ammatteja edustavat ihmiset ovat muotokuvattuna työnsä äärellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Wilma Hurskainen

Tiedote

Kuvat avaavat työn muutosta uudessa työelämän oppikirjassa

1.8.2016

Työpaikkojen yhteisöllisyyttä, tulonlähteiden pirstoutumista ja työelämän monikulttuuristumista. Wilma Hurskaisen valokuvat avaavat näitä ja monia muita 2010-luvun Suomen ilmiöitä tuoreessa Työelämän perustietoa -oppikirjassa.

”Työelämän perustietoa” on terveydenhuollon henkilöstölle suunnattu työelämää käsittelevä oppikirja. Kyseessä on alan ensimmäinen suomenkielinen oppikirja, ja se hahmottelee laajasti nykypäivän työelämää niin tekstin kuin valokuvien avulla.

Kirjan kuvat sisältävät arvokasta ajankuvaa tämän hetken työelämästä eri ilmiöineen.

– Tekstiä hienovaraisemmalla tavallaan valokuvat kertovat niin työelämän monikulttuuristumisesta, työpaikkojen yhteisöllisyydestä kuin tulonlähteiden pirstoutumisestakin, sanoo valokuvaaja  Wilma Hurskainen

Myyjiä, käräjätuomareita ja Insight Strategisteja

Työsuojelurahaston stipendin tuella Hurskainen kuvasi vuoden 2016 aikana yhteensä lähes 50 valokuvaa kirjaa varten, joista mukaan valittiin 37 kappaletta.

Kuvat ovat muotokuvamaisia kuvia ihmisistä töidensä äärellä.

Kokonaisuutena kuvat luovat katsauksen työelämän monimuotoisuuteen 2010-luvun Suomessa. Kuvissa esiintyy suuri määrä eri ammattien edustajia suomalaisissa työpaikoissa, myyjästä ja lähihoitajasta käräjätuomariin, ohjelmoijaan ja Insight Strategistiin.

– Pyrin valikoimaan perinteisten ammattien lisäksi tämän hetken kiinnostavia ja erityisiä työelämän ilmiöitä. Siksi kuvasin esimerkiksi työelämän ja perheen yhdistäjiä, eläkkeellä osa-aikaisesti työssä jatkavia henkilöitä ja pienyrittäjiä, Hurskainen kertoo.

Kirjan kuvitus on jo ehtinyt saada kiittävää palautetta.

Työelämän perustietoa -oppikirja pyrkii palvelemaan merkittävänä avauksena ja tukena terveydenhuollon ja ympäröivän yhteiskunnan vuoropuheluun. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Työelämän perustietoa. Torsten Michelsen, Kari Reijula, Leena Ala-Mursula, Kimmo Räsänen, Jukka Uitti (toim.) 440 sivua, 37 värivalokuvaa, sidottu. EAN/tuotenumero: 9789516565470 6-7.