Suomalaisten museotyöympäristöjen koetut ja mitatut vaaratekijät

Hanketiedot

Hankenumero
210044

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Evgeny Parshintsev
evgeny.parshintsev@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
136 000 euroa

Kokonaiskustannukset
194 458 euroa

Tiivistelmä

Museotyöhön liittyvistä kemiallisista ja biologisista vaaratekijöistä on vain niukasti tutkimustietoa, eivätkä suomalaisten museotyöntekijöiden käsitykset työympäristöjen vaaratekijöistä oletettavasti vastaa todellisia riskejä työpaikoilla. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa kyselytutkimusten ja työhygieenisten mittausten avulla koetut ja objektiiviset riskitekijät ja suunnitella museosektorille parhaimmin sopivat keinot akuuttien ja kroonisten terveysvaikutusten torjumiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Evgeny Parshintsev