Suomalaisten oppilaitosten valmius kohdata kyberkriisejä

Hanketiedot

Hankenumero
230316

Hakija
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Anna-Liisa Ojala
anna-liisa.ojala@jamk.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 31.8.2025

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2023
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
132 685 euroa

Tiivistelmä

Opetustyö ja oppilaitokset ovat digitalisoituneet nopeasti. Trendi on tuonut mukanaan riskin kyberhäiriöistä, jotka ovat aina työyhteisöille kriisejä. Monilla suomalaisen työelämän osa-alueilla kyberkriisit tunnistetaan, niitä tutkitaan ja niihin harjoitellaan. Oppilaitoskontekstissa näin ei vielä ole. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ammatillisten oppilaitosten kyberturvariskien luonnetta ja työyhteisöjen valmiutta toimia kyberkriiseissä, ja luodaan alalle harjoittelu- ja toimintasuosituksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Liisa Ojala