Suomalaisyritysten parhaat tietojohtamisen käytännöt

Hanketiedot

Hankenumero
190050

Hakija
Aino Kianto

Toteuttaja
Aino Kianto

Lisätietoja
Aino Kianto
aino.kianto@lut.fi

Toteutusaika
2.7.2019 - 6.7.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
600 euroa

Kokonaiskustannukset
970 euroa

Tiivistelmä

Nykytaloudessa tietoa pidetään tärkeimpänä resurssina, ja yritysten kyvystä johtaa, luoda, kehittää ja hyödyntää tietoa on tullut kilpailuedun saavuttamisen edellytys. Aiemmat tutkimushankkeemme (2013-2017) paljastivat, että Suomessa on pieni joukko edelläkävijäyrityksiä, jotka toimivat keihäänkärkinä tiedon ja tietojohtamisen tehokkaassa ja monipuolisessa hyödyntämisessä, kun puolestaan valtaosa yrityksistä ei osaa johtaa tietoa arvoa luovalla tavalla. Eli vaikka suomalaisyrityksistä löytyykin runsaasti tieto- ja osaamispotentiaalia, vain harvat niistä kykenevät parantamaan tuotta-vuuttaan tietojohtamisen avulla. Tästä on tärkeää koota tietojohtamisessa onnistuneiden organisaatioiden kokemuksia ja johtamiskäytänteitä ja jakaa niitä suuremman yritysjoukon tietoisuuteen. Myöskin tieteellinen tutkimus tietojohtamisesta on suuntautunut ennen kaikkea suurten korkean teknologian yritysten käytäntöjen tarkasteluun, jättäen näin ollen suurimman osan yrityksistä tarkastelun ulkopuolelle. Esitys tarkastelee suomalaisten hyvin menestyvien keskisuurten yritysten tehokkaimpia käytäntöjä tiedon johtamiseen. Näitä analysoidaan kuudessa organisaatiossa suoritettujen avainhenkilöiden (3-4/organisaatio) haastatteluiden perusteella. Tutkimus tuottaa uutta tietoa tietojohtamisen tehokkaista käytännöistä ja vie näin eteenpäin sekä alan tieteellistä tutkimusta että käytännön yritystoimintaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aino Kianto