Suoriteperusteiseen työhön lisää mielekkyyttä. Luonnosta voimaa

Hanketiedot

Hankenumero
117167

Hakija
Kaskimaan Hoivakoti Oy

Toteuttaja
Kaskimaan Hoivakoti Oy

Lisätietoja
Liisi Astala
liisi.teravainen@kaskimaanhoivakoti.fi

Toteutusaika
3.4.2017 - 17.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.5.2017
39 251 euroa

Kokonaiskustannukset
78 502 euroa

Tulokset valmistuneet
17.1.2018

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Vakiintuneisiin toiminta prosesseihin haetaan uusia sosiaalisia innovaatioita kytkemällä luonto mukaan arjen toimintoihin.

Hankkeessa on mukana Kaskimaan Hoivakoti, Vantaan kerttuli ja Villa Kivi. Menetelminä toimii prosessijohtaminen, innovaatio johtaminen, työnohjauksellisuus, työpajat, luontomenetelmät, kokemuksellinen oppiminen, myönteinen oppiminen, ratkaisukeskeisyys ja reflektointi.
Tulokset ovat käytettävissä hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen toimintamalli innovaatiojohtamisesta sekä luontomenetelmistä ovat yrityksien arjessa mukana. Sovellettavina tutkimuksina ovat Kirsi Salosen Mielen luonto (2010), Sirpa Arvosen Metsämieli (2015) ja Pnetti Sydänmaanlakan Jatkuva uudistuminen (2009). Luonto vaikuttaa meihin ihmisiin fysiologisesti. Luonnon vaaliminen lisää sekä ihmisen että ympäristön hyvinvointia. Luontomenetelmä on interventio jossa luontoympäristö tai luontoelementti jossain muodossaan tuodaan tietoisesti ja tavoitteellisesti mukaan kuntoutus – terapia, – hoito – tai ohjausprosessiin. Innovaatiojohtaminen on johtamisen osa-alue, jolla pyritään edistämään uusien ideoiden syntymistä sekä kehittämään niistä uusia tuotteita palveluja ja prosesseja. Innovaatiojohtamiseen kuuluu innovaatioihin vaadittavien resurssien, rakenteiden sekä prosessien luominen ja hallinta sekä innovaatiostrategian rakentaminen ja sen jatkuva päivittäminen.

Soveltajana toimii Työyhteisövalmentaja Leila Kouvonen. www.leilakouvonen.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisi Astala

Tiedote

Luontomenetelmistä luovuutta hoivakotityöhön

17.1.2018

Kolmessa uusimaalaisessa hoiva-alan yrityksessä otettiin luontomenetelmät mukaan arjen toimintaan. Tavoitteena oli lisätä suoriteperusteisen työn mielekkyyttä, luovuutta ja työhyvinvointia. Lisäksi asukkaille haluttiin tarjota luontoperusteista toimintaa jokapäiväisenä toimintana.

Kehittämishankkeeseen osallistuivat Kaskimaan hoivakoti Karjaalta, Villa Kivi Järvenpäästä ja Vantaan Kerttuli.  Kaskimaan hoivakoti tarjoaa tehostettua palveluasumista mielenterveyskuntoutujille, Villa Kivi tehostettua palveluasumista ikääntyneille muistisairaille ja Vantaan Kerttuli tehostettu palveluasumista kehitysvammaisille ja vammautuneille henkilöille.

Työsuojelurahasto tuki kehittämisavustuksella hanketta, jossa ulkopuolisena asiantuntijana toimityöyhteisövalmentaja Leila Kouvonen.

Luontohoivaa ja luontovoimaa

Kaikissa kolmessa yrityksessä henkilökunta teki työtään hyvin suoriteperusteisesti ja tarvitsi työkaluja suunnitellakseen ja tehdäkseen työtä luovasti ja mielekkäästi.

Luontomenetelmä on interventio, jossa luontoympäristö tai luontoelementti tuodaan jossain muodossaan tietoisesti ja tavoitteellisesti kuntoutus-, terapia-, hoito- tai ohjausprosessiin. Luonnon vaaliminen lisää sekä ihmisen että ympäristön hyvinvointia.

Menetelminä hankkeessa käytettiin prosessijohtamista, innovaatiojohtamista, työpajoja, työnohjausta, kokemuksellista oppimista, reflektointia ja ratkaisukeskeisyyttä.

Hankkeessa perehdyttiin Green Care Finland ry:n nettisivuilla olevien materiaalien avulla erilaisiin luontomenetelmiin ja niiden vaikuttavuuteen sekä luontohoivaan ja luontovoimaan.

Asenne työhön muuttui

Luovuuden ja luontomenetelmien käyttö lisäsi henkilökunnan yhteisöllisyyttä, työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia. Luonnon tuominen arkeen tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti vaikutti merkittävästi henkilökuntien asenteeseen työhönsä.

Työhyvinvointikartoitusten, päivittäisen fiilismittarin ja suullisten palautteiden mukaan työtä ei koettu enää niin suorituskeskeiseksi. Luontotoiminnot koettiin ennemmin mukavaksi yhdessäoloksi kuin työnteoksi. Ulkoilukaan ei ollut enää ulkoilua vaan sillä oli merkitys ja tavoite.

Palautteiden mukaan hankkeen aikana opittiin rikkomaan rutiineja ja raameja, ja siitä on tullut tapa toimia.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

. Luonnosta voimaa 3.4.2017–31.1.2019. 17 sivua.