Suorituksen johtaminen ja palkitseminen -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
110022

Hakija
Juhani Kauhanen

Toteuttaja
Juhani Kauhanen

Lisätietoja
Juhani Kauhanen
juhani.kauhanen@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 31.5.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2010

Tiivistelmä

Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu oppikirjaksi ammatti- ja tiedekorkeakouluihin sekä täydennyskoulutukseen.

Kirjassa käsitellään organisaatioiden tavoiteasetantaa eri tasoilla ja menestymisen mittaamista, suorituksen johtamista ja suoriutumisen mittaamista. Lisäksi käsitellään palkitsemista kokonaisuutena esimiestyön näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhani Kauhanen

Tiedote

Aineeton palkitseminen toimii usein parhaiten

31.5.2010

Palkitsemista on kahdenlaista: aineetonta ja taloudellista.
Erittäin usein, kun puhutaan palkitsemisesta, tarkoitetaan vain
taloudellista palkitsemista. Organisaatioiden johtamisen kannalta
näyttää kuitenkin siltä, että parhaimmat ja motivoimimmat keinot
löytyvät kuitenkin aineettomasta palkitsemisesta.

 

Näin kirjoittaa KTM
Juhani Kauhanen kirjassaan Suorituksen johtaminen
ja palkitseminen. Työsuojelurahasto tuki kirjoitustyötä
stipendillä.

 

Kirja käsittelee sekä aineetonta että taloudellista palkitsemista
varsin laajasti. Palkitseviksi elementeiksi johtamisen kannalta
voidaan katsoa kaikki asiat, joita työnantaja voi tarjota ja joita
henkilöt pitävät palkitsevina.

 

Ihmisiä motivoivat erilaiset asiat

 

Kauhasen mukaan palkitsemisesta on tullut varsin haasteellista,
koska ihmisiä motivoivat hyvinkin erilaiset asiat. Hänen mukaansa
aivan liian usein motivaatiosta puhuttaessa viitataan ikään eli eri
sukupolviin. Se on kuitenkin vain yksi ja itse asiassa pieni
taustamuuttuja monien merkittävämpien joukossa.

 

Todellisuudessa henkilöstö on nykyisin jokaisessa organisaatiossa
varsin moninaista. Ihmiset odottavat työltä ja elämältä monenlaisia
asioita. Siksi yhdellä tavalla toteutettu johtaminen ja
palkitseminen eivät enää toimi, jos halutaan hyviä työsuorituksia
koko henkilöstöltä.

 

Aineettoman palkitsemisen kirja jakaa urapalkkioihin ja
sosiaalisiin palkkioihin. Urapalkkioita ovat työ sinänsä, joustavat
työajat (työaikapankki), itsensä kehittäminen ja kasvupolut.
Sosiaalisia palkkioita ovat statussymbolit, palaute (kiitokset ja
tunnustukset), työyhteisön edustamine ja julkinen tunnustus
(kunniamerkit, arvonimet).

 

Arviointimenetelmiä ja mittaamista

  

Kirja käsittelee johtamista koko organisaation viitekehyksessä
sekä esimiestyön että alaisen näkökulmasta.

 

Lähtökohtana ovat organisaation toimintaympäristö ja strategiset
päämäärät, joiden pohjalta eri organisaatiotasoille asetetaan
organisaatiokulttuuriin sopivalla tavalla tavoitteet.

 

Tavoitteiden asettamisen ja lähijohtamisen lisäksi erityistä
painoa on suorituksen erilaisilla arviointimenetelmillä ja
mittaamisella.

 

Kirja on ensisijaisesti tarkoitettu oppikirjaksi ammatti- ja
tiedekorkeakouluihin ja täydennyskoulutukseen.

 

Kirjan sisältö, esimerkit ja harjoitustehtävät on laadittu niin,
että se soveltuu kaikkiin organisaatioihin toimialasta riippumatta.

 

Kauhanen on työskennellyt teollisuudessa ja palvelualoilla
henkilöstöjohdon tehtävissä ja opettanut viime vuosina useissa
korkeakouluissa. Kirja syntyi viime vuosien kouluttaja-, konsultti-
ja tutkijakokemuksesta. Hän on aiemminkin kirjoittanut kirjoja
henkilöstövoimavarojen johtamisesta ja palkitsemisesta.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kirja Kauhanen Juhani. Suorituksen johtaminen ja palkitseminen. Infor2010. ISBN 978-952-5928-02-0

Myyntiwww.infor.fi/kirjakauppa. http://www.infor.fi/kirjakauppa

Telma-lehti 1/2011

Julkaisut. http://www.digipaper.fi/telma/61164/

, s. 63