Suorituskyvyn ja työkuorman hallinta turvallisuuskriittisten alojen etulinjan työryhmissä. Case: nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentely

Hanketiedot

Hankenumero
240034

Hakija
Mikko Lehtimäki

Toteuttaja
Mikko Lehtimäki

Lisätietoja
Mikko Lehtimäki
mikko.lehtimaki@netikka.fi

Toteutusaika
1.8.2024 - 25.3.2025

Työsuojelurahaston päätös
6.2.2024
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Adaptiiviseen turvallisuusajatteluun perustuvassa väitöstutkimuksessa tuotetaan tietoa miehistöjen suorituskyvyn ja työkuorman hallinnan tukemiseksi erityisesti nopeiden työveneiden ohjaamotyöskentelyssä. Tutkimustulosten avulla edistetään inhimillisten tekijöiden ymmärrystä sekä kehitetään työturvallisuutta ja operaatiotehokkuutta kohdealalla, huomioiden tiedon hyödyntäminen myös suurempien alusluokkien operoinnissa ja muissa turvallisuuskriittisissä toimintaympäristöissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Lehtimäki