Suotuisat muutokset fyysisissä työoloissa ja sairauspoissaolojen riski: prospektiivinen kohorttitutkimus pseudo-kokeellisessa asetelmassa

Hanketiedot

Hankenumero
190272

Hakija
Rahman Shiri

Toteuttaja
Rahman Shiri

Lisätietoja
Rahman Shiri
rahman.shiri@ttl.fi

Toteutusaika
2.9.2019 - 5.9.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.6.2019
950 euroa

Kokonaiskustannukset
1 370 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2020

Tiivistelmä

Teoreettiset lähtökohdat:
Työn fyysisen kuormituksen väheneminen on yhteydessä sairauspoissaoloriskin laskuun, mutta kontrolloituja tutkimusasetelmia on vähän ja tulokset ovat epäjohdonmukaisia.

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää, vähentävätkö suotuisat muutokset työn fyysisessä kuormituksessa ja työympäristöön liittyvissä altisteissa sairauspoissaolopäiviä.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:
Tutkimus tehtiin analysoimalla prospektiivista kohorttitutkimusaineistoa pseudo-kokeellisena asetelmana. Aineistoon yhdistettiin kolme kohorttia (2000/2002-2007 [N=2927], 2007-2012 [N=1686] and 2012-2017 [N=1118], yhteensä 5731 havaintoa). Osallistujat olivat Helsingin kaupungin työntekijöitä, jotka lähtötilanteessa olivat 40-vuotiaita tai vanhempia. Kyselytiedot työoloista ja taustatekijöistä yhdistettiin Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin tietoihin sairauspoissaoloista.

Tulokset ja niiden odotettu vaikutus työelämään:
Suotuisat muutokset sekä työn kuormituksessa että työympäristöön liittyvissä altisteissa vähensivät sairauslomapäiviä 41 %:a vuoden aikana muutosten jälkeen, ja 32 %:a kaksi vuotta muutosten jälkeen pseudokokeellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että fyysisten työolojen parantaminen on tehokasta sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Vähentämällä fyysisesti kuormittavia ja työympäristöön liittyviä työaltisteita voidaan pyrkiä vähentämään työhön liittyviä sairauksia ja niihin liittyviä sairauspoissaoloja ja näin oleellista vaikuttaa työelämään ja tuottavuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Rahman Shiri

Tiedote

Suotuisat muutokset fyysisissä työoloissa ja sairauspoissaolojen riski

15.6.2020

Tiivistelmä

Tässä Helsingin kaupungin henkilöstön seurantatutkimuksessa osoitetaan pseudo-kokeellisessa asetelmassa, että suotuisat muutokset fyysisesti kuormittavissa työoloissa vähentävät sairauspoissaoloja, erityisesti pitkiä sairauspoissaoloja, seurannan aikana. Suotuisat muutokset työympäristöön liittyvissä altisteissa vähensivät erityisesti lyhyitä ja keskipitkiä poissaoloja. Tuloksilla on käytännön merkitystä, sillä vähentämällä fyysisesti kuormittavia ja työympäristöön liittyviä työaltisteita voidaan vähentää työhön liittyviä sairauksia ja niihin liittyviä sairauspoissaoloja.

Tausta

Kyseessä on keskeinen kansainvälinen kokous, jonka koko ohjelma keskittyy työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja onnettomuudet ovat yleisimpiä työperäisiä sairauksia ja mielenterveysongelmien jälkeen toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy. Tulokset tuovat uutta tietoa mahdollisuudesta vaikuttaa työkyvyttömyyteen ja vähentää sairauspoissaoloja työoloja muokkaamalla.

Aineisto

Tutkimus tehtiin analysoimalla prospektiivista kohorttitutkimusaineistoa pseudo-kokeellisena asetelmana. Aineistoon yhdistettiin kolme kohorttia (2000/2002-2007 [N=2927], 2007-2012 [N=1686] and 2012-2017 [N=1118], yhteensä 5731 havaintoa). Osallistujat olivat Helsingin kaupungin työntekijöitä, jotka lähtötilanteessa olivat 40-vuotiaita tai vanhempia. Kyselytiedot työoloista ja taustatekijöistä yhdistettiin Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin tietoihin sairauspoissaoloista.

Tulokset ja johtopäätökset

Suotuisat muutokset sekä työn kuormituksessa että työympäristöön liittyvissä altisteissa vähensivät sairauslomapäiviä 41%:a vuoden aikana muutosten jälkeen, ja 32%:a kaksi vuotta muutosten jälkeen. Pseudokokeellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että fyysisten työolojen parantaminen on tehokasta sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Vähentämällä fyysisesti kuormittavia ja työympäristöön liittyviä työaltisteita voidaan pyrkiä vähentämään työhön liittyviä sairauksia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Pseudokokeellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että fyysisten työolojen parantaminen on tehokasta sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Tuloksilla on käytännön merkitystä, sillä vähentämällä fyysisesti kuormittavia ja työympäristöön liittyviä työaltisteita voidaan vähentää työhön liittyviä sairauksia ja niihin liittyviä sairauspoissaoloja.

Aineisto

Suotuisat muutokset fyysisissä työoloissa ja sairauspoissaolojen riski: prospektiivinen kohorttitutkimus pseudo-kokeellisessa asetelmassa. Abstrakti Avaa

Favourable changes in physical working conditions and the risk of all-cause sickness absence: A pseudo–experiment. Abstract Avaa