Suullinen esitys työllistymisuskosta kansainvälisessä INCOSE-konferenssissa

Hanketiedot

Hankenumero
116316

Hakija
Kaisa Kirves

Toteuttaja
Kaisa Kirves

Lisätietoja
Kaisa Törnroos
kaisa.tornroos@ttl.fi

Toteutusaika
14.9.2016 - 26.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 190 euroa

Tulokset valmistuneet
26.9.2016

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksella on käynnissä Työsuojelurahaston rahoittama hanke ”Työssä vai eläkkeellä” (2014-2017), jossa on kehitetty ja testattu uusi ryhmämuotoinen interventio ikääntyneiden (>55v.) työntekijöiden työurien tukemiseksi. Konferenssiesityksessäni esittelen intervention taustat, sisällön ja vaikuttavuustulokset liittyen työllistymisuskoon eli työntekijöiden omaan käsitykseen työllistymismahdollisuuksistaan. Vaikuttavuustutkimus on toteutettu kyselyin kolmena ajankohtana: ennen interventiota, heti sen jälkeen ja puoli vuotta myöhemmin. Tutkimuksessa on mukana 704 työntekijää 17 suomalaiselta työpaikalta. Esitykseeni liittyvät tulokset on saatavissa 16.9.2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Törnroos

Tiedote

Hyvää tsemppausta iäkkäiden työllistymiseen

26.9.2016

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kaisa Kirves osallistui Belgian Brysselissä 14.–16. syyskuuta 2016 järjestettyyn kestävän työllistymisen konferenssiin. Hän esitteli Työn imua uran seniorivaiheeseen -ryhmäinterventiota, jonka aineisto on kerätty Työterveyslaitoksen tutkimuksessa (TSR 114071). Tutkimukseen osallistuu 704 työntekijää 17 työpaikalta.

Kirves päättelee, että mainittu interventio nosti yli 55-vuotiaiden uskoa omaan työllistymiseen nykyisessä työpaikassa niillä, jotka arvioivat, että omassa työpaikassa vanhimpiin työntekijöihin suhtaudutaan myönteisesti. Lisäksi interventio edisti oman uran hallintaa, mikä taas nosti uskoa omaan työllistymiseen nykyisen työpaikan ulkopuolella.

Työllistymiskykyisyys on tärkeä työntekijöiden hyvinvoinnille nyt, kun työmarkkinat ovat epävarmat. Etenkin yli 55-vuotiaat tarvitsevat tukea oman osaamisen tunnistamisessa, jotta he voivat itse uskoa omiin työllistymismahdollisuuksiinsa.

Kirves päättelee, että uusi työryhmämenetelmä pystyy kohottamaan työntekijöiden uskoa omaan työllistymiseensä. Tutkimushanke päättyy 2017, jolloin menetelmä on kaikkien suomalaisten työpaikkojen hyödynnettävissä.

Kirves kertoo, että voi työssään suoraan hyödyntää niitä teoreettisia malleja, joista pääsi keskustelemaan konferenssissa. Kirves toimi sihteerinä huomiota saaneessa toimikunnassa, joka käsitteli työttömyyttä, työn epävarmuutta ja terveyttä. Lisäksi Kirves loi uusia tutkijayhteyksiä Belgiaan, Saksaan ja Brasiliaan. Työsuojelurahasto tuki Kirveen osallistumista matkastipendillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen