Sydänsairaalan tukipalvelujen kehittämisprojekti

Hanketiedot

Hankenumero
114478

Hakija
SK Hankintapalvelut Oy

Toteuttaja
SK Hankintapalvelut Oy

Lisätietoja
Aki Haukilahti
aki.haukilahti@sydansairaala.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2014
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
70 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Tavoitteet
Projektin tavoite on pilotoida tunnistettuja tukipalveluresursseihin liittyviä kehittämiskohteita ja luoda sydänsairaalan tukipalvelujen uusi organisointimalli. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä tuottavuutta, toiminnan laatua ja työntekijöiden moniosaamista.

Sovellettava tutkimus
Hankkeessa sovelletaan useita tutkimuksia liittyen muiden muassa Toyotan kehittämiin lähestymistapoihin, joilla parannetaan töiden organisointia ja logistiikkaa. Projektissa toteutetaan käytännön toiminnan havainnointia sairaalan lattiatasolla todellisen tiedon löytämiseksi. Lisäksi arvovirtakartoitusta (value-stream mapping) sovelletaan työpajatoiminnassa ja imuohjausta (pull system, kanban) logistiikassa.

Menetelmät
Hankkeen tutkimusmenetelminä käytetään toiminnan havainnointia, haastatteluja, työpajoja ja uusien käytäntöjen pilotointia. Työpajoissa toteutuu ryhmäkeskustelu-menetelmä. Ulkopuolinen asiantuntija toteuttaa havainnoinnit, johtaa työpajat ja ohjaa pilotoinnin.

Ulkopuolinen asiantuntija
Sauli Karvonen, diplomi-insinööri ja SKA-Research Oy:n toimitusjohtaja .

Milloin tulokset ovat käytettävissä
Tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aki Haukilahti

Tiedote

Sydänsairaalan tukipalveluille virtaviivainen toimintamalli

31.12.2015

Tuottavuus, toiminnan laatu ja työntekijöiden monitaitoisuus.
Näitä lähdettiin tavoittelemaan, kun Tampereen uuden sydänsairaalan
tukipalveluja alettiin organisoida uudelleen ja virtaviivaistaa
kehittämishankkeessa.

Tays Sydänkeskus Oy suunnittelee ja rakennuttaa uuden
Sydänsairaalan Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays)
kampukselle. Rakentaminen on vauhdissa, ja uusi sairaala otetaan
käyttöön 2017 tai 2018.

Sydänsairaalan tukipalveluiden kehittämishankkeessa
ulkopuolisena asiantuntijana toimi SKA-Research Oy.

Työsuojelurahasto rahoitti hanketta kehittämisavustuksella.

Hukka pois logistiikkaketjusta

Hankkeessa sovellettiin lukuisia tutkimuksia – esimerkiksi
Toyotan kehittämiä lähestymistapoja, jotka parantavat organisointia
ja logistiikkaa (Lean-ajattelu).

Projektissa pilotoitiin tunnistettuja tukipalveluiden
kehittämiskohteita ja luotiin ehdotus niiden uudeksi organisointi-
ja toimintamalliksi.

Pilotissa toteutettiin ja testattiin sitä, kuinka
logistiikkatehtävien siirto hoitajilta logistiikkatyöntekijöille
onnistuu. Toimintaa arvioitiin salityöskentelyä havainnoimalla,
analysoimalla sekä haastattelemalla sairaanhoitajia ja
lääkäreitä.

Tukipalvelujen nykytilanne selvitettiin soveltamalla
arvovirtakartoitusta ja toiminnan havainnointia paikan päällä.
Tulosten perusteella voitiin arvioida monitaitoisuuden kehittämisen
taloudellinen kehittämispotentiaali tukitoiminnoissa.

Pilotin tulokset olivat erinomaisia. Pilotin perusteella uuteen
logistiikkamalliin kannattaa siirtyä ja hukka voidaan poistaa
tarvikelogistiikan toimitusketjusta.

Pilotin aikana tarvikkeiden puutetilanteita ei esiintynyt ja
sairaanhoitajilta tuli myönteistä palautetta jonkin verran.
Negatiivista palautetta ei tullut lainkaan eli uuteen
toimintatapaan oltiin tyytyväisiä.

Suurta tuottavuusvaikutusta

Suurin tuottavuusvaikutus uudesta toimintamallista koituu siitä,
että lähes kaikki hoitajien nykyään tekemät logistiikkatyöt
siirtyvät tukipalvelutyöntekijöille. Siten hoitajien resursseja
siirtyy potilastyöhön.

Tähän asti tukipalvelut ovat olleet ulkoistettuja; ne on
hankittu sairaanhoitopiirin sairaalahuollosta.

Ulkoistamisesta luovutaan, ja sairaalahuolto liitetään osaksi
Sydänsairaalan tukipalveluyksikköä.

Tukipalveluyksikkö sisältää logistiikan, sairaalahuollon ja
Sydänsairaalan sisäiset tarvikkeiden, potilaiden ja välineiden
kuljetukset.

Tuottavuutta lisää myös se, että kaikki tukipalvelutyöntekijät
tuntevat olevansa samaa tiimiä Sydänsairaalan osastojen kanssa.

Heistä koulutetaan monitaitoisia osaajia, jotka tarvittaessa
osaavat toimia perinteisessä logistiikkatyöntekijän,
potilaskuljettajan, muun sisäisen kuljetustyön ja sairaalahuollon
tehtävissä.

Myös monipuolisen logistiikkatyön vaativuuden tunnustaminen on
tuottavuustekijä.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti

Sydänsairaalan tukipalvelujen kehittämisprojekti. Loppuraportti.

Laatija: Sauli Karvonen, DI, toimitusjohtaja SKA-Reasearch Oy. 29.12.2015 Avaa