Synnynnäisen immuunipuolustuksen vaste kosteusvauriomikrobien rakenteille -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114424

Hakija
Laura Teirilä

Toteuttaja
Laura Teirilä

Lisätietoja
Laura Teirilä
laura.teirila@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Rakennusten kosteusvauriot ja niihin liittyvät mikrobikasvustot muodostavat merkittävän työterveysongelman. Kosteusvauriomikrobien aiheuttamien terveyshaittojen mekanismit tunnetaan kuitenkin huonosti. Luontaisen immuunivasteen toimintahäiriöt voivat johtaa monien tulehdussairauksien syntyyn. Näitä sairauksia tavataan usein myös kosteusvaurioille altistuneilla henkilöillä.

Tässä tutkimusprojektissa selvitetään homeiden ja bakteerien soluseinärakenteiden vaikutuksia luontaisen immuniteetin keskeisimpien solujen, monosyyttien ja makrofagien, toimintaan. Erityisesti tutkimme mekanismeja, joilla mikrobien soluseinärakenteet laukaisevat tulehdusreaktion. Hyödynnämme tutkimuksissa systeemibiologisia menetelmiä, transkriptomiikkaa ja proteomiikkaa. Immuunivasteeseen liittyviä muutoksia monitoroidaan lisäksi sekä hiirimallissa, että kosteusvaurioille altistuneitten potilaitten keuhkohuuhtelunäytteistä.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää paremmin kosteusvauriomikrobien rakenneosien aiheuttamien sairauksien syntymekanismeja, ja sitä kautta identifioida biologisia merkkiaineita, joita voitaisiin hyödyntää kosteusvauriosairauksien ammattitautidiagnostiikassa ja sairauksien synnyn ehkäisyssä.

Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 loppuun mennessä. Niiden pohjalta laaditaan tieteellinen julkaisu sekä väitöskirja.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Teirilä

Tiedote

Kuinka home sairastuttaa?

31.12.2015

Työterveyslaitoksen tutkija
Laura Teirilä tutkii tulevassa väitöskirjassaan
kosteusvaurioaltistumisen vaikutuksia ihmisten terveyteen.
Erityisesti hän selvittää niitä kosteusvaurio-oireilua
taustoittavia mekanismeja, joilla mikrobien soluseinärakenteet
laukaisevat tulehdusreaktion. Teirilä paneutui vuonna 2015
Työsuojelurahaston tutkijastipendillä siihen, miten keskeinen
soluseinärakenne vaikuttaa valkosolujen erilaistumiseen ja
elinkykyyn.

 

Teirilä keskittyi väitöskirjansa viimeisen osajulkaisun
laboratoriotöihin. Työstä syntynyt käsikirjoitus on tarkoitus
lähettää kansainväliseen ja vertaisarvioituun immunologian
tiedelehteen tammi–helmikuussa 2016.

 

Teirilä esitteli stipendikautensa tuloksia jo syyskuussa 2015
Espanjan-kongressissa. Esityksen muut kirjoittajat ovat
Alina Suomalainen,
Henrik Wolff ja
Sampsa Matikainen.

 

Sisäilmassa iso terveysriski

 

Huono sisäilma on yksi Suomen suurimmista
ympäristöterveysongelmista. Sisäilmaa heikentävät erityisesti
rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Kuitenkin
kosteusvauriomikrobien aiheuttamien terveyshaittojen mekanismit
tunnetaan huonosti. Jos luontaisen immuunivasteen toiminta
häiriintyy, tästä voi seurata monia tulehdussairauksia. Näitä
sairauksia tavataan usein kosteusvaurioille altistuneilla.

Kosteusvaurioaltistumisista seuraa työpäivien menetyksiä ja
pahimmillaan ihmisiä jää oireidensa takia työelämän ulkopuolelle.

 

Teirilän tutkimusalue on siis tärkeä. Hän pyrkii ymmärtämään
kosteusvauriomikrobien rakenneosien aiheuttamien sairauksien
syntymekanismeja. Tätä kautta pystytään kehittämään uusia
menetelmiä, kuten biologisia merkkiaineita. Niitä voidaan hyödyntää
kosteusvauriosairauksien ammattitautidiagnostiikassa ja jopa
sairauksien ehkäisyssä.

Hometta on vaikea jäljittää 

 


Stipendikautena Teirilä tutkijakumppaneineen selvitti homeen
keskeisen soluseinärakenteen – (1,3)-beta-glukaanin – aikaansaamaa
tulehdusvastetta ihmisen luontaisen immuniteetin puolustussolussa,
makrofagissa.

 

Tutkijat havaitsivat, että jo homeen ei-infektiivinen
seinämärakenne aktivoi tulehdusreittejä ihmisen synnynnäisessä
immuunipuolustuksessa. Tämä voi osaltaan selittää tulehdusoireiden
syntymistä mikrobeille altistuneilla yksilöillä.

 

Tulokset vahvistavat sitä, että hyvä sisäilma on terveydelle
tärkeä. Työympäristöissä, joissa työntekijöillä on iso riski
altistua mikrobitoiminnalle ja homepölylle, on tärkeää suojautua
kunnolla.

Tutkittavina suomalaiset näytteet

 

Työterveyslaitos on kerännyt ne kosteusvauriopotilaiden näytteet,
joita Teirilä analysoi. Teirilä pitää kotimaisia potilasnäytteitä
ensiarvoisina, sillä tällöin otetaan huomioon Suomessa keskeisiä
terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Niihin kuuluvat korkea
hygieniataso ja vuodenaikojen vaihtelu, joista jälkimmäinen
vaikuttaa eritoten rakennusten lämmittämiseen ja sitä kautta
huoneilman kosteuspitoisuuteen.

 

Aiemmin Teirilä toimi väitöskirjatutkijana Kosteusvauriomikrobien
terveyshaittojen toteaminen -hankkeessa (TSR
108338), josta syntyi kolme julkaistua
artikkelia. Myös ne sisältyvät Teirilän tulevaan väitöskirjaan.

 

Laura Teirilä aikoo väitellä syksyllä 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Laura Teirilä, . Helsingin yliopisto. 2017 Avaa

ISBN 978-951-51-2992-5 ISBN 978-951-51-2993-2 (PDF) ISSN 2342-3161 ISSN 2342-317X (Verkko)