Syöpäriski neljässä suomalaisessa asbestille altistuneessa kohortissa

Hanketiedot

Hankenumero
116247

Hakija
Pia Nynäs

Toteuttaja
Pia Nynäs

Lisätietoja
Pia Nynäs
pia.nynas@ttl.fi

Toteutusaika
2.10.2016 - 17.10.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
550 euroa

Kokonaiskustannukset
1 087 euroa

Tulokset valmistuneet
17.10.2016

Tiivistelmä

Neljän suomalaisen asbestille altistuneen kohortin riski sairastua keuhkosyöpään ja mesotelioomaan vuoden 2012 loppuun asti määritettiin. Aiemmin muodostetut kohortit ovat Paakkilan ja Maljasalmen antofylliittiasbestikaivosten työntekijät (N=734, seuranta-aika 1967-2012), asbestoosipotilaat (N=128, seuranta-aika 1978-2012), asbestiruiskuttajat (N=133, seuranta-aika 1967-2012) ja asbestiseulakohortti (N=24214, seuranta-aika 1988-2012). Syöpäriski määritettiin Suomen syöpärekisterin tietojen perusteella. Vertailuaineistona on suomalainen väestö. Mesoteliooman riski vaihteli kolminkertaisesta yli satakertaiseen eri kohorteissa. Suurin mesoteliooman ja keuhkosyövän riski todettiin asbestiruiskuttajilla, jotka olivat altistuneet suurille ilmapitoisuuksille krokidoliittiasbestia. Myös asbestoosipotilailla todettiin korkea keuhkosyöpäriski, joka selittyy voimakkaalla asbestialtistumisella. Keuhkosyövän riski vaihteli eri kohorteissa kaksinkertaisesta kymmenkertaiseen lukuun ottamatta seulakohorttia, jossa on mukana myös vähän asbestille altistuneita työntekijöitä. Seulakohortissa myös mesotelioomariski oli muita pienempi, mikä viittaisi annos-vastesuhteeseen asbestialtistumisen ja mesotelioomariskin välillä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Nynäs

Tiedote

Asbestiruiskuttajat vaaravyöhykkeessä

17.10.2016

Asbestiruiskuttajilla on suuri riski sairastua keuhkosyöpään, todetaan tekeillä olevassa tutkimuksessa.

Työterveyslaitoksen tutkijan Pia Nynäsin tutkimuksen mukaan mesoteliooman riski vaihtelee kolminkertaisesta yli satakertaiseen eri kohorteissa.

Suurin mesoteliooman ja keuhkosyövän riski todetaan asbestiruiskuttajilla, jotka olivat altistuneet suurille ilmapitoisuuksille krokidoliittiasbestia. Myös asbestoosipotilailla todettiin korkea keuhkosyöpäriski, joka selittyy voimakkaalla asbestialtistumisella.

Keuhkosyövän riski vaihtelee eri kohorteissa kaksinkertaisesta kymmenkertaiseen lukuun ottamatta seulakohorttia, jossa on mukana myös vähän asbestille altistuneita työntekijöitä. Seulakohortissa myös mesotelioomariski on muita pienempi, mikä viittaisi annos-vastesuhteeseen asbestialtistumisen ja mesotelioomariskin välillä.

Pia Nynäs esitteli tutkimustaan kansainvälisessä kongressissa, (NIVA course: Occupational respiratory diseases) Göteborgissa Ruotsissa 2.-5.2016.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä

Toimittaja
Terhi Friman