Systeemiälykäs ihmisten toiminta kemianteollisuuden turvallisuuden edistämisessä (CHEF)

Hanketiedot

Hankenumero
210315

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Maria Teperi
anna-maria.teperi@ttl.fi

Toteutusaika
3.1.2022 - 31.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
9.11.2021
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
260 560 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus lisää tietotaitoa turvallisuuden ennakoivaan hallintaan kemianteollisuudessa, ihmisen toiminnan ja systeemisyyden näkökulmista. Kemianteollisuus edustaa monimutkaista sosioteknistä järjestelmää, jossa ihmisen toiminta, tekniikka ja organisaatio ovat jatkuvasti kytköksissä toisiinsa. Ennakoiva turvallisuuden hallinta edellyttää ymmärrystä ja osaamista ihmisen toiminnasta osana systeemiä, mutta sovelluksia puuttuu. Tutkimus luo uutta tietoa ja käytännön malleja tähän tarpeeseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Maria Teperi