Systeeminen työote ja sen arkivaikuttavuus lastensuojelutyössä – monitapaustutkimus

SWSD 2024 The Joint Conference on Social Work, Education and Social Development, 4.-7.4.2024, Panama City.

Hanketiedot

Hankenumero
230446

Hakija
Camilla Granholm

Toteuttaja
Camilla Granholm

Lisätietoja
Camilla Granholm
camilla.granholm@utu.fi

Toteutusaika
4.4.2024 - 7.4.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 849 euroa

Tulokset valmistuneet
18.4.2024

Tiivistelmä

Esityksen idea on esitellä systeemistä työotetta suomalaisen lastensuojelutyön kontekstissa sekä siihen liittyvää meneillään olevaa systeemisen työotteen arkivaikuttavuuteen liittyvää tutkimushanketta, kansainväliselle yleisölle. Suullinen esitys pidetään sosiaalityön maailmankonferenssin työryhmässä. Esitys on englanninkielinen. Tavoitteena on herättää työryhmässä keskustelua ja toiveena saada tutkimushankkeen kannalta tärkeää kansainvälistä palautetta sekä näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Camilla Granholm

Tiedote

Systeeminen työote ja sen arkivaikuttavuus lastensuojelutyössä - monitapaustutkimus

18.4.2024

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, millaista arjen vaikuttavuutta lastensuojelu- ja lapsiperhepalveluiden systeemisessä kontekstissa luodaan, johdetaan ja ylläpidetään muuttuvassa työympäristössä. Esitys keskittyi ammattilaisten haastatteluihin pohjaaviin alustaviin havaintoihin, josta keskeistä on esille noussut systeemisen työotteen merkitys sosiaalityön käytännön työtä tekevien työhyvinvoinnin kannalta. Näiden havaintojen pohjalta pyrimme tarkemman analyysin jälkeen tekemään suosituksia, joiden avulla systeemistä työotetta voidaan kehittää entistä paremmin vastaamaan työelämän sekä asiakkaiden muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Tausta

Sosiaalityön maailmankonferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja se kokoaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja käytännön kehittäjiä koko maailmasta. Tutkimushanke MULTIPRAX:n kannalta konferenssiin osallistumisella oli tavoitetteena oli esitellä tutkimustamme koskien suomalaista systeemistä työtetta lastensuojelu- ja lapsiperhesosiaalityössä ja saada siihen kansainvälisen yleisön näkemyksiä ja kommentteja.

Aineisto

MULTIPRAX-tutkimushanke on sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kaksivuotinen (2022-2024) hanke. Kyseessä on monitapaustutkimus, jossa tarkastelemme systeemistä työotetta ja sen arkivaikuttavuutta lastensuojelu ja lapsiperhesosiaalityössä kolmella kaksikielisellä hyvinvointialueella. Tutkimuksen aineisto koostuu poltiikka asiakirjoista, haastatteluaineistoista (avainhekilöt, sosiaalialan asiakastyötä tekevät ammattilaiset sekä asiakkaat) sekä asiakkaita koskevista dokumenteista.

Tulokset ja johtopäätökset

Esittelimme ammattilaisten haastattelujen pohjalta tehtyihin alustaviin havaintoihin, joista tärkeimpiä ovat: ammattilaisille systeemisillä tiimikokouksilla on työhyvinvointia edistävä vaikutus erityisesti silloin silloin kun työolosuhteissa tapahtuu muutoksia. Tiimikokouset toimivat ammatillisen tiedon jakamisen areenanan ja mahdollistavat ammatillisen kehittymisen. Tiimikokoukset mahdollistavat asiakasosallisuuden. Viikottaiset kokoukset voivat hektisinä aikoina tuntua rasitteelta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Omaan esitykseen saadut kommentit olivat tutkimuksemme kannalta tärkeitä ja vahvisti alustavia päätelmiämme, jotka puolestaan liittyvät systeemisen työotteen merkitykseen lastensuojelu- ja lapsiperhesosiaalityötä tekevien työhyvinvointiin. Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa siihen miten hyvin he pystyvät tukemaan asiakkaitaan. Systeeminen työote vahvistaa työntekijöiden tietotaitoa ja avaa uusia näkökulmia asiakkaiden monimutkaisiin tilanteisiin.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa