Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi työpaikalla tehtävien interventioiden tehokkuudesta parantaa työkykyä _ja_ Ennustaako työelämässä esiintyvä tuki- ja liikuntaelimistön kipu liikkumisen rajoittumista eläköitymisen jälkeen?

Hanketiedot

Hankenumero
117406

Hakija
Subas Neupane

Toteuttaja
Subas Neupane

Lisätietoja
Subas Neupane
subas.neupane@tuni.fi

Toteutusaika
28.4.2018 - 14.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2017
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
14.5.2018

Tiivistelmä

ICOH-konferenssi on yksi maailman suurimmista kansainvälisen työterveysalan konferenssista. Useat asiantuntijat ympäri maailmaa kokoontuvat jakamaan kokemuksiaan ja osaamistaan ICOH-konferenssissa. Konferenssin tavoitteena on jakaa tieteellistä tutkimustani tutkimustuloksia suomalaisista ja kansainvälisistä tiedoista sekä saada lisää tietoa alan toimijoista eri puolilta maailmaa.

Minulla on kaksi suullista esitelmää tieteellisestä työstäni kahdella erillisellä istunnolla ikääntymisestä ja MSD:stä sekä ikääntymisestä ja toimenpiteistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Subas Neupane

Tiedote

Työpaikkainterventiot saattavat parantaa työkykyä

14.5.2018

Järjestelmällisen katsauksen ja meta-analyysin mukaan työkyvyn edistämiseen kohdistuvat interventiot työpaikalla voivat vaikuttaa positiivisesti työkykyyn.

Interventiot kohdistuivat joko vain yksilöön, työolosuhteisiin tai molempiin yhtä aikaa. Analyysissa käytiin läpi 17 tutkimusta, joista raportoitiin 22 artikkelissa. Tutkimuksista 13:ssa havaittiin interventioiden lievä positiivinen vaikutus työkykyyn. Lopullisia johtopäätöksiä aineiston perusteella ei kuitenkaan voi vetää.

Kansainvälisenä yhteistyönä toteutetusta tutkimuksesta raportoi ICOH-kongressissa dosentti Subas Neupane Tampereen yliopistosta. Tieteellisesti korkeatasoinen ICOH-kongressi on maailman suurimpia työterveys- ja -turvallisuusalan kongresseja. Se järjestettiin keväällä 2018 Irlannin Dublinissa.

Tutkimus on julkaistu Scandinavian Journal of Work Environment and Health -lehdessä.

Neupane esitteli kongressissa myös toisen tutkimuksensa alustavia tuloksia. Tässä tutkimuksessa on selvitetty työuran aikana kehittyneiden tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ja kipupaikkojen määrän vaikutusta liikkuvuuteen eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Aineistossa on seurattu alun perin 44–58-vuotiaita kunta-alan työtekijöitä 28 vuoden ajan vuodesta 1981 vuoteen 2009.

Yli 85 prosentilla oli ainakin jonkin verran rajoituksia liikkuvuudessa eläkkeelle siirtymisen jälkeen.  Kipupaikkojen määrään ja liikkuvuusrajoituksiin vaikuttivat muun muassa ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema, painoindeksi, fyysinen aktiivisuus, alkoholinkäyttö ja tupakointi.

Työsuojelurahasto tuki Neupanen osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

 

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila