Systemaattinen turvallisuusriskien hallinta maatiloilla

Hanketiedot

Hankenumero
116323

Hakija
Jarkko Leppälä

Toteuttaja
Jarkko Leppälä

Lisätietoja
Jarkko Leppälä
jarkko.leppala@luke.fi

Toteutusaika
18.9.2016 - 26.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 010 euroa

Tulokset valmistuneet
26.9.2016

Tiivistelmä

Väitöskirjatyön esittely Safety 2016 – konferenssissa Tampereella 18.9. – 21.9. Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä systemaattisesta riskienhallinnasta maatalousyrityksissä. Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota maatalousyrityksen riskienhallinnan välineiden käytettävyyteen, turvallisuusjohtamisen vaikuttavuuteen ja kestävyysriskien hallintaan maatiloilla. Useiden erilaisten riskien hallitseminen on tärkeää maatalousyrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta ja siksi tarvitaan uutta tietoa tukemaan systemaattista riskienhallintaa maatiloilla käytännössä. Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin ja kehitettiin uusia välineitä maatalousyritysten systemaattiseen riskienhallintaan. Safety 2016 – konferenssin teemana ovat tapaturmien torjunta ja turvallisuusasioiden edistämisen keinot. Väitöskirjatyössäni käsitellään juuri näihin liittyviä turvallisuusjohtamisen teemoja. Konferenssissa tavoitteenani on saada palautetta kehittämiini välineisiin ja maatilan riskikartan hyödyntämiseen yleisesti eri toimialoilla ja laajentamaan yhteistyöverkostoa eri toimialojen turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Olen kiinnostunut keskustelemaan mahdollisuuksista poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarkko Leppälä

Tiedote

Riskikartta maatilojen työkaluksi

26.9.2016

Luonnonvarakeskuksen tutkija Jarkko Leppälä osallistui kansainväliseen Safety 2016 -konferenssiin Tampereella 18.–21. syyskuuta 2016. Kyseessä on yksi turvallisuusalan merkittävimmistä konferensseista, joka esitteli alan parhaat tutkimukset ja innovaatiot.

Leppälä piti tilaisuudessa posteriesityksen systemaattisten riskienhallinnan välineiden soveltamisesta maatilojen turvallisuusjohtamisessa. Esitys perustui hänen väitöskirjatyöhönsä (TSR 114229).

Tutkija kertoi esityksessä väitöskirjatyön tuloksena kehitetystä maatilan riskikartasta ja uusista turvallisuusriskeihin yhteydessä olevista muuttujista maataloudessa.

Maatilojen turvallisuuskyselyn mukaan esimerkiksi riippuvuus tilan avainhenkilöstä, paloriskit, konerikot, suuri peltoala ja työn rasittavuus olivat yhteydessä tapaturmariskeihin.

Säännöllinen turvallisuusriskien seuranta näytti olevan tapaturmilta suojaava tekijä. Maatilan riskienhallintaa sovelletaan jatkossa esimerkiksi maatilan ja maatalouden eri tuotantomuodoissa.

Konferenssi antoi eri toimialoilta tietoa ja uusia tutkimusideoita, joita Leppälä kertoo voivansa hyödyntää maatalouden ja luonnonvara-alan tutkimuksissa.

Safety 2016  -konferenssi edisti suomalaisen työelämän tutkimusta, kehittymistä ja kansainvälistä verkostoitumista. Leppälä keskusteli työnsä tulosten soveltamisesta ja hankeyhteistyöstä muun muassa Yhdysvalloissa ja Islannissa.

Työsuojelurahasto tuki Leppälän konferenssiosallistumista matkastipendillä.

                                                                       

Toimittaja
Leena Huovila