Taitavasti viestivät esimiehet – innovatiiviset alaiset?

Hanketiedot

Hankenumero
117236

Hakija
Helena Kantanen

Toteuttaja
Helena Kantanen

Lisätietoja
Helena Kantanen
helena.kantanen@uef.fi

Toteutusaika
12.10.2017 - 16.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 200 euroa

Tulokset valmistuneet
16.10.2017

Tiivistelmä

Matkakohde: EUPRERA European Public Relations Education and Research Association, vuosikonferenssi, 12.-14.10.2017, Lontoo, Iso-Britannia Esityksen otsikko: Weman, Tiina & Kantanen, Helena. ”Jaa niin paljon tietoa kuin mahdollista ja anna valtuudet tehdä päätöksiä ja katso : uusia ideoita alkaa syntyä.” Taitavasti viestivät esimiehet – innovatiiviset alaiset? Mikään organisaatio ei menesty ilman kykyä uudistua. Siksi on tärkeää ymmärtää, miten innovatiivisuutta voidaan edistää organisaatioissa. Useitten tutkimusten mukaan avoin viestintä on avainasemassa innovaatioiden edistämisessä ja luovien ihmisten johtamisessa. Esityksessä kerrotaan tutkimustulostemme pohjalta, miten johtajat viestivät edistääkseen innovatiivisuutta. Kartoitamme erilaisia johtamisviestinnän dimensioita ja niiden vaikutusta työntekijöiden innovatiivisuuteen. Kerromme esimiesten tavasta sitouttaa ja ja inspiroida työntekijöitä ja heidän keinoistaan motivoida, haastaa ja kannustaa alaisiaan. Toteamme, että innovatiivinen organisaatio on myös viestivä organisaatio, jossa tietovirrat ovat runsaita ja epävirallisia kohtaamisia arvostetaan. Näin innovatiivinen organisaatio rakentuu viestinnän avulla. Tutkimuksen kontekstina ovat pienet ja keskisuuret yritykset.

Hankkeen vastuuhenkilö

Helena Kantanen