Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus asiantuntijoille ja esihenkilöille

Hanketiedot

Hankenumero
220265

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Leena Kurki
anna-leena.kurki@ttl.fi

Toteutusaika
2.1.2023 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
44 022 euroa

Tulokset valmistuneet
8.9.2023

Tiivistelmä

Hybridityön aikakaudella oppiminen ja kehittäminen tapahtuu usein digitaalisilla alustoilla. Digitaalinen fasilitointi onkin keskeinen työelämätaito monissa eri tehtävissä. Taitoa digifasilitointiin -verkkokoulutus pohjaa tutkimustietoon oppimisesta ja kehittämisestä. Se vahvistaa asiantuntijoiden ja esihenkilöiden pedagogista osaamista ja kykyä hyödyntää eri alustoja samanaikaisessa ja eriaikaisessa kehittämisessä. Koulutuksen voi suorittaa organisaatio-, ryhmä- tai yksilökohtaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Leena Kurki

Tiedote

Taitavaksi digifasilitoijaksi verkkovalmennuksella

8.9.2023

Tiivistelmä

Oppiminen ja kehittäminen on siirtynyt digitaalisille alustoille. Asiantuntijoille ja esihenkilöille digitaalisesta fasilitoinnista okin tullut keskeinen työelämätaito, jolla varmistetaan tehokas työskentely ja kaikkien osallistuminen.Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennus tarjoaa polun taitavaan digifasilitointiin. Se perustuu oppimista ja kehittämistä koskevaan tutkimustietoon. Käytännönläheinen valmennus koostuu digifasilitoinnin mahdollisuuksista ja perusteista, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä digifasilitointikokeilusta. Digifasilitoinnin avulla mm. kokouksista tulee toimivampia ja yhteinen kehittäminen vahvistuu. Valmennuksen opit auttavat edistämään sujuvaa ja tuloksellista työtä digitaalisessa ympäristössä.

Tausta

Oppiminen ja kehittäminen ovat edellytys organisaation uudistumiselle ja keskeinen osa nykytyötä. Tuloksellisen kehittämisen edellytys on fasilitoijan kyky ohjata ryhmää tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka digitaalisia alustoja hyödynnetään laajasti, työelämäkehittämiseen soveltuvia digifasilitoinnin menetelmiä on vielä vähän. Taitoa digifasilitointiin -verkkovalmennus vastaa tähän tarpeeseen ja auttaa vahvistamaan työelämässä kaivattuja digifasilitoinnin taitoja.

Aineisto

Valmennuksessa on hyödynnetty laajasti vuorovaikutteista oppimista ja kehittämistä koskevaa tyäelämätutkimusta sekä tutkimustietoa digitaalisista alustoista oppimisessa. Lisäksi kehittämissä on hyödynnetty Työsuojelurahaston rahoittaman Tekoäly työn kehittämisen tueksi -tutkimuksen (#190355) aineistoa sekä tutkimuksessa tuotettua Kehitä työtä verkossa-opasta.

Menetelmät

Valmennus pohjautuu sosiokulttuuriseen ja toiminnanteoreettiseen työelämäoppimista ja kehittämistä koskevaan tutkimukseen. Lisäksi menetelmän kehittämisessä on hyödynnetty tutkimuskirjallisuutta vuorovaikutteisesta oppimisesta ja kehittämisestä digitaalisilla alustoilla (Computer supported collaborative learning).

Tulokset

Valmennus vahvistaa osallistujan kykyä fasilitoida yhteistyötä ja kehittämistä digitaalisella alustalla. Se auttaa ottamaan haltuun fasilitoinnin perusasiat ja soveltamaan niitä käytännössä. Valmennuksen osiot ovat: 1. Digifasilitoinnin mahdollisuudet, 2. Lähtökohdat, 3. Suunnittelu, 4. Toteutus, 5. Arviointi ja 6. Kokeiluni. Kukin osio koostuu monipuolisista oppimateriaaleista ja harjoituksista. Omassa digifasilitointikokeilussaan (osio 6) osallistuja soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Valmennuksen taustalla on vankka oppimista ja kehittämistä koskeva tutkimustieto, joka on paketoitu käytännönläheiseen ja helposti lähestyttävään muotoon. Se tuo digifasilitointiin työelämässä kaivatun vuorovaikutuksellisen kehittämisen näkökulman. Yksittäisten vinkkien sijaan valmennus vahvistaa asiantuntijoiden ja esihenkilöiden taitoja suunnitella ja ohjata kehittämisen prosessia digityökaluja hyödyntäen. Nämä opit ovat sovellettavissa erilaisiin työelämätilanteisiin.

Aineisto

Blogi: Digifasilitoinnilla yhteinen aika järkevästi käyttöön Avaa

Blogi: Hyvä kokous ei synny itsestään Avaa

Taitoa digifasilitointiin verkkovalmennus. Esite. Avaa