TAIVAS – Taitoan muutosvalmennus

Hanketiedot

Hankenumero
112154

Hakija
Kunnan Taitoa Oy

Toteuttaja
Kunnan Taitoa Oy

Lisätietoja
Tanja Peltovuoma
tanja.peltovuoma@taitoa.fi

Toteutusaika
14.5.2012 - 31.5.2014

Työsuojelurahaston päätös
25.4.2012
46 000 euroa

Kokonaiskustannukset
100 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2014

Tiivistelmä

TAIVAS -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan valmennus ja kehittämismalli, jossa esimiehet toteuttavat työpaikoilla osallistavaa ja vuorovaikutteista muutosjohtamista. Tavoitteena on kehittää organisaatioista toimivia ja innostavia työpaikkoja. TAIVAS -hankkeen ja valmennuksen taustalla on voimavaralähtöinen lähestymistapa, jossa tavoitteena on vahvistaa toimivia käytäntöjä sekä kehittää niitä edelleen ratkaisukeskeisesti.

Valmennus kestää noin vuoden ja toteutetaan 1-2 kuukauden välein esimiehille suunnatuissa seminaareissa. Kunkin tapaamisen välissä esimiehet toteuttavat omilla työpaikoillaan kehitystehtäviä, jotka liittyvät käsiteltyihin teemoihin. Lisäksi hankkeessa järjestetään kaikille työyhteisöille päivän mittaiset yhteistyöfoorumit, jossa asiantuntijoiden ja ohjelman valmentajien johdolla pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin. Hanke päättyy keväällä 2014.

Taitoa, jossa hanke toteutetaan on nopeasti kasvava yritys, joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita omistajinaan toimiville kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamillle osakeyhtiöille. Hankkeen toteuttajana on Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen työhyvinvointiryhmä professori Marja-Liisa Mankan johdolla.

Hankkeen vastuuhenkilö Tanja Peltovuoma

Hankkeen vastuuhenkilö

Tanja Peltovuoma

Tiedote

Taitoa kehittyy vuorovaikutuksessa

31.5.2014

Taitoa Oy, kunta-alan suurin talous- ja henkilöstöhallinnon
toimija, kehitti muutosjohtamistaan Taivas-hankkeella. Siinä
suunniteltiin ja toteutettiin osallistava valmennusmalli, jonka
tulosten pitäisi näkyä asiakastyön kehittymisenä. Työsuojelurahasto
tuki vuorovaikutteista kehittämishanketta, jonka toteutti Tampereen
yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Hanketta taustoitti voimavaralähtöinen ja positiiviseen
psykologiaan perustuva lähestymistapa. Tavoite oli vahvistaa
toimivia käytäntöjä ratkaisukeskeisesti.

Kasvuyritykseen yhteisöllisyyttä

Taitoan kehittävä esimiesvalmennus kesti noin vuoden ja
toteutettiin kuukauden tai kahden välein seitsemässä seminaarissa.
Tapaamisten välillä esimiehet tekivät kehitystehtäviä. Lisäksi
kaikille työyhteisöille ja työntekijöille järjestettiin
yhteistyöpäivä. Valmennuskokonaisuuksia toteutettiin kaksi
toukokuusta 2011 joulukuuhun 2014.

Valmennus toteutui lähiopetuspäivinä Kuntatalossa, Helsingissä.
Kun Taitoan toimipisteet sijaitsevat eri puolilla Suomea,
tapaamiset toivat esimiehille mahdollisuuden tutustua toisiinsa,
mikä vahvisti yhteisöllisyyttä.

Taitoa kasvoi hankeaikana suuresti. Kasvusta huolimatta Taitoa on
parantanut sekä tuloksiaan työhyvinvoinnin mittauksista että
tuottavuuttaan.

Palautteen tärkeys opittiin

Taitoa Oy haluaa kehittää organisaatioistaan toimivia ja
innostavia työpaikkoja. Loppuraportissa kerrotaan, että
osallistujat sanoivat oppineensa etenkin kuuntelemisesta ja
kiittämisestä sekä palkitsemisen merkityksestä.

Omassa työssä tärkeimmiksi ja helposti hyödynnettäviksi asioiksi
katsottiin yhteiset pelisäännöt, palautteen antaminen ja läsnäolo
vuorovaikutuksessa. Opittuja työmenetelmiä oli voinut soveltaa
suoraan, ja muiden toimipisteiden käytännöistä oppiminen oli
hyödyllistä.

Valmennus kokonaisuudessaan sekä varsinkin tuoreen
tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien yhdistelmä koettiin hyvänä.
Välitehtäviä hankaloittivat työkiireet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Kirsi Heikkilä-Tammi 18.11.2014. TAIVAS – Kehittävää valmennusta Taitoassa. Kehityshankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Johtamiskorkeakoulu, Työhyvinvointi. Avaa