Talkkipölyn riskiarvioinnin kehittäminen ja työntekijöiden altistumisen vähentäminen tuotannossa ja kivilouhoksilla

Hanketiedot

Hankenumero
116085

Hakija
Tulikivi Oyj

Toteuttaja
Tulikivi Oyj

Lisätietoja
Arja Lehikoinen
arja.lehikoinen@tulikivi.fi

Toteutusaika
15.3.2016 - 5.6.2017

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2016
10 259 euroa

Kokonaiskustannukset
25 138 euroa

Tulokset valmistuneet
5.6.2017

Tiivistelmä

Tavoitteet: 1. Parantaa talkinmittausten tarkkuutta uutta kehitettyä menetelmää soveltaen.; 2. Löytää talkkipölyn torjuntaan olemassa olevia kohdepoistolaitteistoja mahdollisimman pitkälle hyödyntävä ratkaisu, jossa huomioidaan olemassa olevien teknisten ratkaisujen potentiaali sekä työtekniikan tuomat hyödyt pölyntorjunnassa; 3. Testata haastavissa avolouhosolosuhteissa liikuteltavan valvomon, lämmitettävän tuloilman ja niiden yhdistelmän hyötyjä ja haittoja työntekijöiden pölyaltistumisen vähentämisessä. Tutkimustuloksia ja menetelmien soveltuvuutta käyttöönottoon seurataan Juuan ja Suomussalmen tehtaiden työsuojelutoimikunnissa vuoden 2016 toimintasuunnitelmien mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arja Lehikoinen

Tiedote

Teknisesti puhdasta apua kivitöihin

5.6.2017

Kivityömailla tarvitaan hyviä teknisiä pölyntorjuntakeinoja ja nykyistä vähemmän pölyäviä työmenetelmiä. Tietoa saadaan kuvantamismenetelmillä, joihin yhdistetään ajantasainen altistumismittaustieto. Tulikivi Oyj hankki tietoa kehittämishankkeessa, jota toteutti Työterveyslaitos ja rahoitti Työsuojelurahasto.

Kun vuolukiveä louhitaan ja työstetään, ilmaan vapautuu hienojakoista talkkia ja muuta pölyä, joita on vaikea hallita työympäristössä.

Tuotannon talkkipölyä torjutaan kostuttavilla menetelmillä, kohdepoistoilla ja huuvaratkaisuilla. Näiden yhdistäminen oikeaan työmenetelmään alentaa pölypitoisuuksia tuotantolaitoksella. Oikeat yhdistelmät ovat löydettävissä kuvantamisella ja mittauksilla.

Pölyssä talkkia enemmän kuin kivessä

Riskiarvioinnin kehittämiseksi Tulikivi selvitytti hengittyvän ja alveolijakeisen talkkipölyn osuuden ilmassa olevasta pölystä.

Mittaukset osoittivat, että talkin osuus ilmasta kerätyissä pölynäytteissä oli selvästi suurempi kuin kivestä mitatuissa pitoisuuksissa.

Pölynäytteen talkkipitoisuuden määrittämistuloksia voi soveltaa yleensäkin työpaikoilla, joilla esiintyy talkkipölyä.

Myös työkone ja saha pölyävät

Mittauskohteiksi valittiin kolmen viime vuoden työhygieenisten mittausten perusteella tehtaan kolme hankalinta työpistettä. Uusi tekniikka mahdollistaa tarkan työntekijöiden riskinarvioinnin.

Tehtaalla työn kuvantaminen ja samanaikainen hengittyvän pölyn pitoisuuksien mittaaminen paljastivat työkoneet, joiden käytöstä irtoaa eniten pölyä.

Myös sahojen pölynhallinta kaipaa teknisiä parannuksia, ehkä kohdepoistoja ja myös sahojen uudelleen järjestelyä.

Kuvauksista syntyi aineistoa, jolla Tulikiven henkilöstöä voi opastaa nykyistä vähemmän pölyä tuottaviin työtekniikkoihin. Samalla saadaan esimerkkejä kohdeilmanvaihdon vaikutuksesta pölypitoisuuksiin.

Avolouhokselle suojain ja valvomo

Avolouhoksella testattiin, miten erilaiset työtavat vähentävät sahurin altistumista erityisesti talvioloissa. Todettiin, että hengityssuojaimen sisäpuoli pysyi haitalliseksi tunnetun pitoisuuden alapuolella.

Puhallinavusteisten hengityssuojainten ja lämmitettävän valvomon yhteiskäytöllä pölyaltistumista saa vähennettyä tarpeeksi. Valvomon tulee olla liikuteltavissa, joten autoon kytkentä on yksi vaihtoehto.

Työterveyslaitos esitteli mittaustulokset Tulikiven työsuojelutoimikunnalle, joka aikataulutti tarpeellisiksi katsotut muutostoimet.

Hannu Kaskinen           

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Arja Lehikoinen. Tulikivi Oyj. Avaa

2017.