Tänään on hyvä päivä -kirjan käsikirjoituksen kirjoittaminen

Hanketiedot

Hankenumero
116250

Hakija
Terhi Friman

Toteuttaja
Terhi Friman

Lisätietoja
Terhi Friman
terhi.friman@pispala.net

Toteutusaika
1.4.2016 - 15.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
3 400 euroa

Kokonaiskustannukset
6 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2016

Tiivistelmä

Neurolingvistinen ohjelmointi eli NLP tarjoaa tutkimustenkin mukaan hyviä ja nopeita keinoja parantaa työhyvinvointia ja tuloksia töissä. Kirja Tänään on hyvä työpäivä tarjoaa täsmätietoa siitä, miten nämä menetelmät saadaan arkiseen käyttöön töissä. Jokainen ihminen on itse vastuussa siitä, miten hän toimii työssä ja työyhteisössä ja kuinka hän toimii työtovereidensa kanssa. NLP auttaa näkemään erilaisia näkökulmia ja vaihtoehtoja sekä ratkaisumalleja, kun asiat jumittuvat tai kun työ ei motivoi. NLP opettaa ajattelemaan positiivisesti, ratkaisukeskeisesti ja vaihtoehtoja tutkien. Kirjassa avataan selkeäkielisesti tutkimustietoa ja kerrotaan käyttäjien kokemuksia siitä, miten he ovat parantaneet työssäjaksamistaan ja työnsä tuloksellisuutta NLP:n avulla. Kirjassa on myös helppoja ja selkeitä harjoituksia, joita voi tehdä itse tai toisen henkilön ohjaamana. Kirjan oheistuotteeksi suunnittelen myös voimakortit, sillä moni asiaa opiskellut on ilmaissut tarpeensa pitää NLP-menetelmä käytännössä mukana jollakin helpolla tavalla. Olen opiskellut neurolingvististä ohjelmointia NLP Master Praktitioneroksi, joten oma näkökulmai kirjaan on sekä tietokirjailijan että NLP-asiantuntijan. Kirjan kustantaa Viisas elämä syksyllä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Terhi Friman

Tiedote

NLP:n täsmäopas työelämän tarpeisiin

15.8.2016

Lokakuun puolivälissä ilmestyvä kirja Hyvä työpäivä kertoo NLP-menetelmien toimivuudesta työelämässä.

NLP eli neurolingvistinen ohjelmointi on joukko menetelmiä, joiden avulla voi muuttaa omaa ajatteluaan ja toimintaansa ja saada parempia tuloksia töissä sekä parantaa vuorovaikutustaitojaan.

Kirja antaa täsmätietoutta neurolingvistisen ohjelmoinnin käytöstä töissä. Työpaikoilla tiedetään varsin hyvin, mikä siellä ei toimi. Tässä kirjassa on ohjeita ja ajatuksia siitä, mikä voisi toimia paremmin ja kuinka jokainen ihminen voi itse ottaa ohjat omiin käsiin.

NLP-menetelmiä opiskellaan pitkälti harjoituksia tekemällä.  Harjoituksia on siksi kirjassa paljon, ja lähes kaikkia harjoituksia voi tehdä myös yksin.

Ohjat omiin käsiin

NLP:n perusajatuksiin kuuluu se, että jokainen on vastuussa itse siitä, miten esimerkiksi työpaikalla toimii sekä se, että joustavuus on menetyksen avain. NLP opettaa ajattelemaan asioita eri näkökulmista, miettimään oman toiminnan ekologiaa sekä muuttamaan omia tunnetilojaan. 

NLP:tä on tutkittu jonkin verran mutta tutkimustietoja ei tunneta kovin hyvin.

Kirjaa varten olen perehtynyt tutkimuksiin, jotka kertovat NLP-menetelmien toimivuudesta työelämässä. Olen haastatellut lukuisia eri aloilla toimivia ammattilaisia (pääasiassa asiantuntijatyötä tekeviä sekä yksinyrittäjiä) siitä, miten he käyttävät menetelmiä omissa töissään ja kuinka he ne kokevat. 

Oma kokemukseni NLP:stä kulkee teoksen punaisena lankana – olen opiskellut itse NLP-menetelmiä.

Viisas elämä kustantaa kirjan, joka julkaistaan lokakuussa 2016.

Työsuojelurahasto on tukenut kirjan kirjoittamista stipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Hyvä Työpäivää, Terhi Friman. 2016. ISBN 9789522605863

Myynti: Viisas elämä, http://www.basambooks.fi/kirjat/