TANKKI vielä puoleksi täynnä

Hanketiedot

Hankenumero
110190

Hakija
KK-Kunto Oy

Toteuttaja
KK-Kunto Oy

Lisätietoja
Seppo Salpakoski
seppo.salpakoski@kk-kunto.fi

Toteutusaika
1.6.2010 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
17.5.2010
44 000 euroa

Kokonaiskustannukset
88 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Invalidiliiton Jyväskylän ja Kuopion kuntoutus- ja työklinikoilla tehtävä työ vaatii asiantuntijoilta jatkuvaa toivon ylläpitämistä, asiakkaiden motivoivaa kohtaamista ja rakentavaa ja etsivää työotetta. Asiakaskunta, joka on vaarassa syrjäytyä työelämästä edellyttää henkilökunnalta voimaannuttavaa työotetta.
Valmennusohjelman tavoitteena on tukea henkilöstöä työkulttuurin muutostilanteessa, rakentaa yhteisöllinen, voimaannuttava toimintatapa kahteen eri ammatillisen kuntoutuksen työyksikköön. Tavoitteena on lisäksi turvata henkilöstön työkyky.
Valmennusohjelman aikana rakennetaan työyhteisöön malli voimaannuttavan ammatillisen kuntoutuksen toteuttamisesta käytännössä.
Jotta henkilöstön voimavarat uusiutuvat ja mahdollistavat hyvän työssä jaksamisen, työyhteisön toiminnan sujuvuus ja ratkaisukeskeinen ilmapiiri ovat avainasemassa.
Kehittämishankkeessa pyrimme yhdessä rakentamaan voimaantuneet työyhteisöt ammatilliseen kuntoutuskenttään Invalidiliitossa. .
Tämän mallin tavoitteena on toimintakyvyn turvaaminen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla siten, että sekä työn perustehtävä tulee laadukkaasti tehtyä että samanaikaisesti henkilöstö voimaantuu työssään ja ammatissaan.

Työskentelytavat
– työyhteisöleirit
– fokus- täsmäkehitysryhmät
– valmennus
– teoriatietoiskut
– kirjallinen alku- ja loppukysely
– johdon konsultointi
– benchmarking
– ammattiryhmämeetingit
– mind fulness- harjoitteet

Yhteisöllisen voimaantumisen malli, joka tässä hankkeessa rakennetaan, toimii myös onnistuessaan pilottina harkittaessa työyhteisöjen voimaannuttamista ja työkyvyn ylläpitoa muissakin työyhteisöissä. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2012 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Salpakoski

Tiedote

Tankki-malli voimistaa sekä yksilöä että työyhteisöä

31.12.2011

KK-Kunto ja Psykologipalvelu Fokka muokkasivat uuden yhteisen
työnkehitys- ja työhyvinvointipalvelun Työsuojelurahaston tuella.
Tankki vielä puoliksi täynnä -hanke näytti menetelmän edut jo
testityöyhteisöissä.

Tankki-menetelmän tuottanut prosessi toimi oman työhyvinvoinnin
kehityskokeiluna kahdessa KK-Kunto Oy:n työ- ja kuntoutuspalveluja
tarjoavassa yksikössä Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Hanketta ohjannut työ- ja organisaatiopsykologi
Soile Aho Psykologipalvelu Fokka Oy:stä kertoo,
että testiyksiköissä työnjako selkeytyi, johdon ja työntekijöiden
yhteistyö lisääntyi ja työn psykososiaalinen kuormitus väheni.

– Samalla yksikköjen henkilökunnalle kirkastui omakohtaisesti se,
miten nämä palvelut vaikuttavat asiakkaisiin.

Keskinäinen arvostus kasvoi työyksiköissä

KK-Kunto Oy:n aluejohtaja
Seppo Salpakoski kertoo, että yksiköiden
henkilökunnassa on laaja kirjo ammatteja, kuten lääkäri,
kuntoutuspsykologi, kuntoutussosiaalityöntekijä,
kuntoutussuunnittelija, ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja,
toimistosihteeri, klinikkaemäntä ja aluejohtaja.

– Keskinäinen arvostus lisääntyi yhdessä toimimisen ja
tiedonlisäämisen myötä. Työyhteisö tuli entistä paremmin
tietoiseksi erilaisista työtehtävistä ja eri ammattilaisten
roolista yhteisessä työssä, hän toteaa.

– Myös sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja liikeideaan kasvoi.
Kaikki tämä vaikuttaa jaksamiseen ja työkykyyn ja sitä kautta
vähentää sairauspoissaoloja.

Hanketta toteutettiin sekä yhteisissä että yksikköjen omissa
kehittämispäivissä. Molemmista työyhteisöistä kutsutut
avainhenkilöt olivat kehittämässä hanketta.

Salpakoski arvioi, että hankkeen työsuunnitelma toteutui
kohtuullisen hyvin. Suunnitellut tulokset saavutettiin siitä
huolimatta, että hankkeen aikana 2010-2011 ympäristössä tapahtui
isoja muutoksia. Toimintayksikköjen omistaja vaihtui Invalidiliitto
ry:stä KK-Kunto Oy:ksi, kuntoutus yleisesti ajautui
kannattavuuskriisiin ja useita kuntoutusyksiköitä jouduttiin
Suomessa lopettamaan.

Voimatankkausta selvästä työnjaosta

Jatkossa KK-Kunto ja Fokka tuottavat yhdessä Tankki-mallin
palveluja. Näin työryhmään saadaan ammattilaisia sekä
organisaatiopsykologian että yksilöön keskittyvän ammatillisen
kuntoutuksen puolelta.

– Menetelmä perustuu siihen, että sekä yksilö että yhteisö
voimaantuvat, sanoo Soile Aho. Tätä voimatankkausta saadaan
perustehtävien ja työnjaon selkeydestä sekä niitä tukevasta
johtamisesta. Kun mekanismi on oivallettu, tankkaus onnistuu
työpaikalla itsenäisesti kehityshankkeiden jälkeenkin.

– Työyhteisöjä on aikaisemmin pyritty kehittämään pitkillä tai työn
arjesta irrallisilla koulutuksilla, joilla ei välttämättä ole ollut
yhteistä tavoitetta tai päämäärää. Lisäksi henkilöstö ja johto on
usein eroteltu valmennustilaisuuksissa eri ryhmiin. Näitä puutteita
Tankki välttää.

Aho kertoo, että mallissa korostetaan asiakas- ja työkeskeisyyttä
ja pyritään ensisijaisesti järkevöittämään työarkea ja kirkastamaan
työtehtäviä. Tavoitetta työstävät henkilöstö ja johto yhdessä.
Tavoite myös paloitellaan ja toteutetaan vaiheittain, jolloin
kouriintuntuvia ja motivoivia tuloksia saadaan nopeasti.

Toimittaja
Päivi Haavisto