Taolainen johtajuus: saavuttaminen ilman sanelua

Hanketiedot

Hankenumero
210432

Hakija
Juha Leino

Toteuttaja
Juha Leino

Lisätietoja
Juha Leino
juha.leino@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2021
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
8 000 euroa

Tulokset valmistuneet
14.12.2022

Tiivistelmä

Tietotyön johtaminen on tämän vuosisadan työelämän suurin haaste. Taolainen klassikko, Daodejing, vastaa nykytyön haasteisiin visiolla viisaasta johtajuudesta, jossa luodaan dialogista tilaa jaetulle merkityksellisyydelle, itseohjautuvuudelle ja -organisoitumiselle. Kirja syntyy Daodejingin vision keskusteluttamisesta innovatiivisten johtajuus- ja organisaatioajattelijoiden ajatusten kanssa. Sisältöä sparrataan myös yhteistyökumppanien ja erilaisissa johtoasemissa olevien ihmisten kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Leino

Tiedote

Daolainen johtajuus - Saavuttaminen ilman sanelua

14.12.2022

Tiivistelmä

Uusliberalististen johtamismallien aiheuttaessa huonoa oloa työpaikoilla ja elinympäristömme tuhoutumista organisaatioteoreetikot ovat alkaneet hakea holistisempaa johtajuusmallia mm. Itä-Aasian rikkaasta filosofisesta perinteestä. Tämä on tuottanut innovatiivisia johtajuusvisioita, joissa henkilöstön kasvu nähdään lähtökohdaksi organisaation kasvulle. Samalla näissä malleissa on kuitenkin nimenomaisesti kyse malleista – rikas filosofinen perinne tyypillisesti pelkistetään opeteltaviksi menetelmiksi. Tämä kirja vie lukijan alkulähteelle hakemaan malleista vapaata ymmärrystä, josta viisas toiminta voi nousta. Tätä ymmärrystä ei voi ilmaista sanoilla suoraan, mutta sitä voi lähestyä eksymällä tiettömälle tielle. Tämä kirja on eksymisen opas.

Lähtökohdat

Nykyisten johtamismallien tuottaessa huonoja tuloksia ihmisille, yhteisöille ja maailmalle monet organisaatioteoreetikot ovat alkaneet hyödyntämään Itä-Aasialaista filosofista perinnettä etsiessään holistisempaa johtamismallia. Samalla tämä ajatteluperinne on yksinkertaistettu helppokäyttöisemmäksi, jolloin näennäinen pintaymmärtäminen helposti asettuu syvällisemmän ymmärryksen tielle. Tämä kirja ei yksinkertaista asiaa, vaan se antaa lukijalle eväät toimia ymmärtämyksestä mallien sijaan.

Aineisto -Mitä aineistoja, tutkimuksia yms. hyödynsit tietokirjassasi.

Tämän kirjan visio viisaasta johtamisesta perustuu noin 2400 vuotta sitten kirjoitettuun daolaisuuden klassikkoon, Daodejingiin. Tätä johtamismallia keskustelutetaan 1980-luvulla suosioon nousseen Friedmanilaisen johtamismallin ja uudempien organisaatioajattelijoiden holistisempien mallien kanssa. Lisäksi daolaista johtajuuden perusteita tarkastellaan laajasti tutkimuksesta nousseen tiedon valossa. Daolainen johtajuus yhdistää ikiaikaisen tietämyksen tiedeperäiseen tietoon ihmisestä.

Menetelmät

Tämä kirja perustuu Daodejingin teeman kannalta olennaisten osien valitsemiseen ja kääntämiseen sekä tarkoituksenmukaisen kirjallisuuden laajaan läpikäymiseen. Kirjallisuus kattaa Daodejingia ja daolaisuutta käsittelevän kirjallisuuden ohella sekä johtajuuskirjallisuutta että laajaa tiedeaineistoa, jonka avulla Daodejingin visiota tarkastellaan suhteessa nykytietämykseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Daodejingin viisas edustaa johtamismallia, joka ei perustu muiden yritysten lisäksi omien työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteisöjen näkemiseen kilpailijoina. Ne nähdään voimavarana, josta huolehtiminen tuottaa innovatiivisuutta ja tehokkuutta. Daolainen johtajuus syventää monien organisaatioajattelijoiden (esim. Senge, Scharmer ja Elmore) ajatusta johtajuudesta, jossa organisaation kasvaa sen henkilöstön kasvaessa. Kirja pohjustaa johtamisen mallittoman mallin ymmärtämistä ja sen käyttöönottoa.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa