Tarve neuvotteluille? Tietomallintamisen käyttöjen koordinointi suunnittelijoiden yhteistyössä

Hanketiedot

Hankenumero
117044

Hakija
Sami Paavola

Toteuttaja
Sami Paavola

Lisätietoja
Sami Paavola
sami.paavola@helsinki.fi

Toteutusaika
28.8.2017 - 11.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
1 979 euroa

Tulokset valmistuneet
11.9.2017

Tiivistelmä

Matkastipendi on keskeinen rahoitus konferenssiin, jossa esitellään työsuojelurahaston hankkeen tuloksia. Konferenssi on 28.8-1.9.2017 pidettävä ”5th International ISCAR Congress (International Society for Cultural-historical Activity Research) Quebecissä, Kanadassa. Pidän konferenssissa esitelmän: ”A need for negotiations? Coordinating the uses of building information modelling in designers’ collaboration”. Esitys ja siitä tehtävä artikkeli tulevat kehittämään uudenlaista näkökulmaa neuvottelujen merkityksestä kun sovitaan tietomallien käytöstä hankkeen eri vaiheissa. Pelkkä teknologia, infrastruktuuri tai olemassaolevat toimintatavat ei riitä. Neuvottelujen merkitys tietomallien ja tietojärjestelmien käytön valmistelemissa on uudenlainen tapa hahmottaa tietomallien käyttöä. Esityksen perustana on Työsuojelurahaston 1.8.2015-31.12.2016 rahoittama hanke ” Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa ”. Hanke tutki yhteistyössä toimijoiden kanssa uudenlaisen teknologia, tietomallintamisen (engl. Building information modelling) käyttöä rakennushankkeissa ja erityisesti sitä, miten tietomallien käyttöä organisoidaan ja koordinoidaan, ja millaisia uusia työrooleja se on tuottamassa. Tietomallit viittaavat joukkoon erilaisia teknologioita, joiden antamia tietoja pystytään käyttämään yli yksittäisten suunnittelu- ja toimija-alojen. Tietomallit muuttavat yhteistoiminnan tapoja rakennushankkeiden eri vaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sami Paavola

Tiedote

Neuvottelu edistää tietomallintamista

11.9.2017

Yliopistonlehtori Sami Paavola Helsingin yliopistosta osallistui toiminnanteoriantutkijoiden ISCAR-konferenssiin. Se järjestettiin Kanadan Quebecissä 28.8.–1.9.2017. Konferenssi järjestetään vain joka kolmas vuosi, nyt tutkijat kokoontuivat viidennen kerran.

Paavola esitti konferenssissa tuloksia tutkimuksesta, jossa paneuduttiin tietomallintamisen johtamiseen. Esitys perustui Työsuojelurahaston rahoittamaan rakennusalan Hankkeista oppiminen -hankkeeseen (TSR 115196).

Paavola kertoi, miten hankkeessa ilmeni, että pelkkä teknologia, infrastruktuuri ja vakiintuneet toimintatavat eivät tuo parasta mahdollista tulosta. Tietomallien tehokas käyttö hankkeen monissa vaiheissa edellyttää neuvotteluja. Tietomalleilla Paavola tarkoittaa teknologioiden joukkoa, jonka tietoja pystytään käyttämään suunnittelu- ja toimija-alojen yli. Rakennushankkeen vaiheissa tietomallit muuttavat yhteistoimintatapoja.

Neuvottelujen merkitys tietomallien ja tietojärjestelmien käytön valmistelemisessa on uudenlainen tapa hahmottaa tietomallien käyttöä.

Paavolan mukaan konferenssissa verkostoituu alan kansainvälinen kärki. Työsuojelurahasto tuki matkastipendillä Paavolan osallistumista.

Verkostoitumisen lisäksi Paavola teki Quebec-konferenssissa tunnetuksi suomalaista tietomallintamistutkimusta. Hän aikoo laatia esityksestään myös artikkelin kansainväliseen tiedejulkaisuun.

Toimittaja
Hannu Kaskinen