Tasa-arvoa vanhemmuuteen työelämässä

Hanketiedot

Hankenumero
200326

Hakija
Väestöliitto ry

Toteuttaja
Väestöliitto ry

Lisätietoja
Anna Kokko
anna.kokko@vaestoliitto.fi

Toteutusaika
1.3.2021 - 15.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
17 622 euroa

Tiivistelmä

Tiedotus- ja viestintäkampanjaan tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta on sitoutunut nimekkäitä sosiaalisen median vaikuttajia, jotka kokevat tärkeiksi teemoiksi työelämän tasa-arvon, toimivan perhe-elämän ja isien perhevapaat. Keväällä 2021 julkaistaan podcast-sarja ja tuotetaan monipuolista sisältöä Väestöliiton ja somevaikuttajien kanavilla. Toukokuussa 2021 päättyvän Tasa-arvo ja isät -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia (190087) voidaan kampanjan myötä levittää laajasti. Somevaikuttajat ja heidän seuraajansa tuovat teemalle ajankohtaisuutta ja näkyvyyttä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Kokko