Tauolla tavataan, tuetaan ja tiedotetaan: sosiaalinen tuki ja tiedonrakennus työtaukojen vuorovaikutuksessa

Hanketiedot

Hankenumero
200226

Hakija
Pauliina Siitonen

Toteuttaja
Pauliina Siitonen

Lisätietoja
Pauliina Siitonen
pauliina.siitonen@oulu.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan työtaukoja vuorovaikutustilanteina ja analysoidaan sitä, miten työntekijät osoittavat toisilleen sosiaalista tukea ja rakentavat yhdessä työhön liittyvää tietoa. Tutkimuksen lähtökohtana ovat havainnot, että työntekijöiden välinen sosiaalinen tuki sekä hallinnan tunne oman työn suhteen parantavat työhyvinvointia. Nämä havainnot perustuvat pääosin kuitenkin kysely- ja haastattelututkimuksiin sekä erilaisiin testiasetelmiin. Koska sosiaalista tukea osoitetaan ja yhteistä tietoa rakennetaan nimenomaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, tärkeää on tutkia tosielämän työtaukoja ja analysoida vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmän avulla sitä, miten työntekijät toimivat yhdessä tauolla. Tutkimusta varten on videoitu noin 50 tuntia aitoa vuorovaikutusta viiden eri työyhteisön taukotilasta, ja tutkimusmenetelmänä käytetään keskustelunanalyysiä.

Tutkimus keskittyy sellaisiin työtaukojen vuorovaikutustilanteisiin, jotka edistävät työntekijöiden sosiaalista ja tiedollista inkluusiota omassa yhteisössään. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijät kertovat työhön liittyviä tarinoita ja samalla tuovat ilmi omia henkilökohtaisia kokemuksiaan ja käsityksiään siitä, miten tietyt asiat kuuluu hoitaa tai on tapana hoitaa työpaikalla. Tutkimus osoittaa työtaukojen merkityksen työntekoa edistävinä vuorovaikutustilanteina ja ohjeistaa siten työnantajaa järjestämään työpaikalle sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat yhteiset työtaot.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pauliina Siitonen