Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaosastoille – eDASA APP FI

Hanketiedot

Hankenumero
210324

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja
Tella Lantta
tejela@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2022 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
14.10.2021
135 000 euroa

Kokonaiskustannukset
214 321 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään, onko potilastietojärjestelmään integroitu väkivallan riskinhallinnan ohjaava malli tehokas työväkivallan ehkäisyssä. Australiassa kehitetty eDASA APP muokataan Suomen oloihin, käyttöön suunnitellaan koulutus ja se testataan psykiatrisilla osastoilla. Tutkimus on tarpeellinen, sillä Suomessa ei ole väkivallan riskinhallintaan vakiintuneita menetelmiä käytössä, ja potilastietojärjestelmään integroiminen tuo mahdollisuuden juurruttaa menetelmä osaksi päivittäistä työtä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tella Lantta