Tehokkuus ja työhyvinvointi – Tiedolla kohti tasapainoista työtä. (TuHTi)

Hanketiedot

Hankenumero
200103

Hakija
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kannatusyhdistys r.y.

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tero Kuusi
tero.kuusi@etla.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 13.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2020
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
214 336 euroa

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa kehitämme työkaluja, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon tehokkuuden mittaamista. Hyödynnämme mittaustietoa suunnitellaksemme tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tasapainoista kehittämistä.

Tehokkuuden mittaustapamme perustuu organisaatioiden järjestelmiin tallentuviin laajoihin digitaalisiin aineistoihin ja niistä tehtäviin tilastollisiin päätelmiin. Hankkeessa kehitettävän työkalun avulla voidaan arvioida muun muassa miten työtehot vaihtelevat eri aikoina ja esim. osastojen välillä, synnyttääkö kuormittava työ sairaspoissaoloja tai ennustaako se reaktiivista työtehon heikkenemistä, sekä millaisia keinoja työryhmillä on selvitä työmäärän kasvusta kanssa. Analyysit voidaan tehdä organisaatiotasolla ylimmän johdon tueksi, ja siitä aina työryhmätasolle saakka työryhmän oman työn kehittämiseksi. Tässä hankkeessa käytämme työkalua lisäksi työhyvinvoinnin ja työtehon mittaamisessa ja ennustamisessa, sekä työn suunnittelun tukemisessa.

Hankkeessa koottavaa uutta tutkimustietoa voidaan hyödyntää Titania-vuorosuunnitteluohjelmiston kehittämistyössä, mutta erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työn ja työvuorojen suunnittelussa. Titania -ohjelmiston yhdistäminen tuottavuuden ja tehokkuuden arviointiin on uutta. Kunta-alalle on olemassa työaikasuositukset, mutta tässä hankkeessa tuotetaan erityisesti vastauksia työn tehokkuuden ja tuottavuuden huomioimiseen ja niiden yhteydestä erityspiirteisiin kuten ilta- ja yövuoroihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tero Kuusi