Tehokkuutta turvallisuustiedon käyttöön metsäalan pk-yrityksissä (MetsäTurva)

Hanketiedot

Hankenumero
220089

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tuula Räsänen
tuula.rasanen@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 30.9.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
247 925 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan yhteistyössä Metsäteho Oy:n ja metsäalan yritysten ja toimijoiden kanssa, miten puunkorjuu- ja kuljetusalan sekä metsänhoito- ja metsäpalveluyrittäjien pk-yrityksissä voidaan lisätä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvää havainnointia ja raportointia. Kerätyn tiedon tulisi muodostaa kiinteä ja luonteva perusta jokapäiväiselle toiminnalle metsäalan tuotantoketjussa. Hanke toteutetaan havainnoimalla työmaita ja haastattelemalla alalla toimivia yrittäjiä ja työntekijöitä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Räsänen