Teknologia toimijana – Johtamisen uudet haasteet

Hanketiedot

Hankenumero
180180

Hakija
Tomi Laapotti

Toteuttaja
Tomi Laapotti

Lisätietoja
Tomi Laapotti
tomi.laapotti@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.7.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
28 500 euroa

Kokonaiskustannukset
28 500 euroa

Tiivistelmä

Tämä tutkimushanke tarkastelee teknologioihin kytkeytyvän ei-inhimillisen toimijuuden merkityksentämistä erityisesti johtamisen ja vastuun näkökulmista. Teknologiaa ei tarkastella ainoastaan teknologiavälitteisyyden tai teknologioiden käyttämisen näkökulmista, vaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa konstruoitavana ja mahdollisesti toimijuullistettuna tekijänä. Teknologialla tarkoitetaan sekä laitteita että ohjelmistoja, algoritmeja tai keinoälyä. Tämä laadullinen tutkimus sijoittuu organisaatioviestinnän tutkimusperinteeseen ja keskittyy neljään teemaan: 1) ei-inhimillisen ja ihmistoimijuuden välinen jännite, 2) teknologian myötä kehkeytyvä ei-inhimillinen toimijuus, 3) johtaminen sekä 4) näihin liittyvät vastuun konstruoinnin kysymykset. Tutkimuksen tavoitteena on a) ymmärtää inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijuuksien välisen jännitteen konstruointia vuorovaikutuksessa, b) ymmärtää ei-inhimillisten toimijuuksien hallintaa organisaatiokontekstissa johtamisen ja vastuun konstruoinnin näkökulmista ja c) ymmärtää teknologiaan kytkeytyvien ei-inhimillisten toimijoiden merkityksiä organisaation konstituoinnissa ja johtamisessa. Tutkimus tuo uutta näkökulmaa yhä teknologistuvassa työelämässä toimimiseen, erityisesti johtamisen ja vastuullisuuden näkökulmista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Laapotti