Teknologian testaaminen ja käyttöönotto terveydenhuollon työssä testbed-palvelumallin avulla

29th EurOMA (European Operations Management Association) Conference 4.-6.7 2022, Berlin. Konferenssi on kahtena viime vuotena siirretty virtuaaliseksi ja näin voidaan toimia myös tänä vuonna jos Korona estää kokoontunumisen. Alustavasti konferenssi on suunniteltu pidettäväksi Berliinissä.

Hanketiedot

Hankenumero
220021

Hakija
Mervi Vähätalo

Toteuttaja
Mervi Vähätalo

Lisätietoja
Mervi Vähätalo
mervi.vahatalo@samk.fi

Toteutusaika
4.7.2022 - 6.7.2022

Työsuojelurahaston päätös
31.1.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 430 euroa

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan Satakunnassa kehitettyä testbed palvelumallia, jolla tuetaan teknologian testaamista ja käyttöönottoa terveydenhuollossa siten, että henkilöstö kokee teknologian testaamisen ja käyttöönoton resurssiensa näkökulmasta mielekkäänä ja omaa ammatillista osaamista kehittävänä ja asiakkaan/potilaan hyvinvointia hyödyttävänä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Vähätalo