Teknostressi ja onlinetyöskentely: Onlinekokoustyökalujen käytön yhteys psykofysiologiseen stressiin

Hanketiedot

Hankenumero
200130

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Jarmo Viteli
jarmo.viteli@tuni.fi

Toteutusaika
1.6.2020 - 30.5.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2020
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
146 580 euroa

Tiivistelmä

Online-kokoustyökalujen (Esim. Zoom, Teams, Skype) käyttö lisääntyy kovaa vauhtia työpaikoilla. Vielä on kuitenkin selvittämättä, miten online-kokoustyökalut vaikuttavat työntekijöiden koettuun ja mitattuun teknostressiin. Päätavoitteena on selvittää online-kokoustyökalujen käytön vaikutus teknostressiin sekä validoida teknostressin arviointiin kehitettyjen survey-kyselyjen soveltuvuus suomalaisten organisaatioiden teknostressin arviointiin. Tutkimusmenetelminä käytetään kyselyä ja fysiologisia mittauksia. Tutkimusaineisto koostuu suomalaisista työntekijöistä, jotka edustavat yrityksiä ja julkista sektoria. Tutkimuksen tuloksena saadaan uutta tietoa online-kokoustyökalujen ja digitaalisten alustojen käytön vaikutuksesta koettuun ja mitattuun teknostressiin. Tutkimuksen näkökulma tutkia online-kokoustyökalujen teknostressivaikutuksia on innovatiivinen siten, että siinä yhdistyvät digitaaliset työkalut ja reaaliaikainen digitaalinen vuorovaikutus. Tutkimustulokset auttavat suomalaisia organisaatioita huomioimaan ja hallinnoimaan online-kokoustyökalujen käyttöön liittyviä stressitekijöitä sekä kehittämään digitaalista kulttuuriaan ja työhyvinvointia. Tulosten avulla voidaan ohjeistaa organisaatioita online-kokoustyökalujen ja muiden digitaalisten alustojen mielekkäästä käytöstä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Viteli