Tekoäly työn kehittämisen tueksi (TeKeT)

Hanketiedot

Hankenumero
190355

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Anna-Leena Kurki
anna-leena.kurki@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 30.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2019
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
241 511 euroa

Tiivistelmä

Digitaaliset oppimisalustat ovat paikkoja vahvistaa organisaation kilpailukyvyn kannalta keskeistä osaamista kustannustehokkaasti. Alustavälitteiset kehittämisprosessit eivät kuitenkaan aina vastaa työntekijöiden tarpeisiin ja uutta luova vuorovaikutus voi jäädä vähäiseksi. Näihin haasteisiin on haettu ratkaisuja tekoälysovelluksista. Tutkimustietoa aiheesta on vielä niukasti.

Tässä tutkimuksessa selvitetään monitieteisesti tekoälysovellusten mahdollisuuksia ja rajoitteita alustavälitteisessä kehittämistoiminnassa työ- ja virtuaaliyhteisöissä: voiko tekoäly vahvistaa aktiivista osallistumista ja ohjausta, tukea vuorovaikutusta ja parantaa edellytyksiä uuden luomiselle?

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena kolmessa kehittämiscasessa, joissa hyödynnetään Howspace-alustaa ja sen tekoälyelementtejä: Aika & fokus -verkkovalmennus virtuaaliyhteisössä; Aivotyö toimivaksi -valmennus verkkoavusteisena työpajana työyhteisössä; Strateginen kulttuurinmuotoilu alustavälitteisenä prosessina. Tutkimusaineistona on mm. alustan keskustelut ja analytiikka sekä osallistujien haastatteluja. Aineisto analysoidaan digitaalisen keskusteluanalyysin ja kehittävän työntutkimuksen menetelmillä. Lisäksi toteutetaan kysely (N= n. 300) ja haastatteluja verkkovalmentajille sekä arviointipaja.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä vaikuttavia tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja työpaikoille osaamisen ja toiminnan yhteisen kehittämisen tueksi. Nämä tulokset kootaan digitaaliseen käsikirjaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna-Leena Kurki