Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen

Hanketiedot

Hankenumero
220322

Hakija
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Anna Lahtinen
anna.lahtinen@haaga-helia.fi

Toteutusaika
1.11.2022 - 17.11.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
25 000 euroa

Kokonaiskustannukset
46 392 euroa

Tulokset valmistuneet
12.12.2023

Tiivistelmä

Viestintätuote kertoo, kuinka tietotyössä voidaan ottaa käyttöön tekoälyn mahdollisuuksia yhteiskehittämällä. Hanke tuottaa tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen suunnatut e-työkirjan, 3 podcastia, 2 webinaaria ja 5 blogia. Viestintätuotteessa hyödynnetään TSR-rahoitteisen TT TOY -hankkeen (2021-2022) tuloksia ja malleja, ja sitä jaetaan yhdessä tietotyön ammattiliittojen kanssa. Viestintätuote on tärkeä, sillä tietotyön kestävä kehittäminen on työyhteisöille iso haaste.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anna Lahtinen

Tiedote

Tekoälyn hyödyntäminen tietotyössä: työkaluja yhteiskehittämiseen

12.12.2023

Tiivistelmä

Viestintätuote rohkaisee tietotyöntekijöitä ja heidän esihenkilöitään hyödyntämään tekoälyä työssään. E-työkirja, joka perustuu TSR-rahoitteisen ”Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon” (2021–2022) -hankkeen tuloksiin, tarjoaa työpajakuvauksia ja toteutusmenetelmiä työn yhteiskehittämiseen tekoälyn avulla. Lisäksi tuotettiin Tukiälyä työelämään -podcastsarja ja useita blogeja. E-työkirjaa ja podcasteja esiteltiin kahdessa webinaarissa ja levitettiin laajasti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkostoissa ja ammattiliittojen kautta. Yhteistyökumppanit: Akavan Erityisalat AE ry, Ammattiliitto Jyty ry, Proliitto, Skilla ry ja Tradenomiliitto TRAL ry.

Tausta

Tekoäly ja robotiikka muokkaavat organisaatioiden tukitoimintoja ja edellyttävät verkostomaista yhteistyötä. Tietotyöntekijät näkevät teknologioiden potentiaalin, mutta hyötyjä ei ole saatu valjastettua organisaatioissa tuottavuudeksi. Tekoäly haastaakin tietotyöntekijöitä uudenlaiseen arvontuottamiseen ja aiheuttaa yksilöille kognitiivista kuormitusta. Haasteisiin on tartuttava yhteisöllisesti, jotta tietotyötä voidaan kehittää kestävästi samalla työhyvinvointia edistäen.

Aineisto

Viestintätuotteessa hyödynnettiin Työsuojelurahaston rahoittaman, keväällä 2022 päättyneen TT TOY – Tekoäly tulee – Tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon! -hankkeen tuloksia ja testattuja malleja edistää tietotyöntekijöiden yhteisöllistä kykyä tuottaa organisaatiolle arvoa työn teknologisessa murroksessa.

Menetelmät

Teoriatausta rakentui työn teknologisen murroksen, tietotyön asiantuntijoiden ammatillisen toimijuuden, arvontuottamisen ja yhteiskehittämisen pohjalle. Teknologisoituva työ edellyttää tietotyöntekijöiden työn yhteiskehittämistä ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä lisää työyhteisöjen tarvetta kehittää työtä tuottaen uudenlaista arvoa eri ammattiryhmien yhteistyönä. Myös tietotyöntekijöiden ammatillinen toimijuus muuttuu työelämän teknologisoituessa ja osaamisvaatimusten kasvaessa.

Tulokset

Viestintätuote selkeytti työelämän toimijoille tekoälyn hyödynnettävyyttä käytännön työssä, tarjosi e-työkirjan tekoälyn soveltamiseen työn ja työtapojen kehittämisessä, käsitteli tekoälyn vaikutuksia työelämässä Tukiälyä työelämään -podcastsarjassa sekä edisti keskustelua aiheesta blogien ja kirjoitusten kautta. Se levitti tietoa tukitoimintojen tietotyöntekijöiden osaamisesta ja potentiaalista teknologisoituvan työn kehittämiseksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Viestintätuote tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja ja työkaluja organisaation asiantuntijoiden ja tukitoimintojen teknologisoitumisen hallintaan ja tietotyön kehittämiseen. E-työkirja sisältää käytännönläheisiä ja innostavia työpajakuvauksia ja toteutusmenetelmiä tekoälyn hyödyntämiseksi työyhteisöissä. Samalla se rakentaa polkua perinteisistä työrooleista kohti yhteiskehittämistä, arvontuotantoa ja merkityksellistä työntekoa, työhyvinvointia ja tuottavuutta. Lisätietoja: anna.lahtinen@haaga-helia.fi

Aineisto

Julkaisuluettelo Avaa

Viestintätuote ”Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä: e-työkirja tukitoimintojen asiantuntijoille ja heidän esihenkilöilleen”. Loppuraportti. 2023. Avaa

E-työkirja | Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön työyhteisössä Avaa