Television ammattilaistiimien innovointiprosessi kansalaistoimijuutta edistämässä

Hanketiedot

Hankenumero
117241

Hakija
Tiina Rautkorpi

Toteuttaja
Tiina Rautkorpi

Lisätietoja
Tiina Rautkorpi
tiina.rautkorpi@elisanet.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 30.4.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
27 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2018

Tiivistelmä

Post doc -tutkimushankkeessa tarkastellaan televisio-ohjelmia ja verkkoaineistoja tuottavien median ammattilaistiimien innovointiprosesseja suhteessa kansalaistoimijuuden edistämiseen. Hanke tuottaa uudenlaista, kokonaisvaltaisempaa toimintamallia kansalaisten ja media-ammattilaisten yhteisluomiseen audiovisuaalisessa merkitystuotannossa. Samalla hanke tuottaa uutta tietoa media-ammattilaisten halusta, mahdollisuuksista ja valmiuksista siirtyä kansalaisia osallistaviin työtapoihin digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Hanke on osallistava kehittämistutkimus, jossa menetelmänä ovat ammattilaistiimien etnografiset haastattelut. Reflektoinnin aineistona käytetään otteita toteutetuista tuotannoista ja tiimin aikaisemmista haastatteluista.

Tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä tuotantokulttuurin muuttamisessa: niiden perusteella voidaan kehittää tuotantojen organisointitapoja, työssä oppimista ja alan täydennyskoulutusta. Tapaustutkimuksen tulokset ovat vaiheittain käytössä tuotantoyhtiöissä jo hankkeen aikana, ja niitä levitetään alan tapahtumissa, koulutustilaisuuksissa ja julkaisuissa.

Tutkimuksesta kirjoitetaan ja tarjotaan artikkeleita kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin. Tulosaineisto valmistuu 30.4.2018.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Rautkorpi

Tiedote

Kansalaiset vielä sivuroolissa suomalaisissa tv-tuotannoissa – sosiaalinen televisio edellyttää uusia työtapoja

30.4.2018

Suomalainen tv-tuotantotyö elää murrosvaihetta, jossa myös sosiaalinen eli kansalaisia osallistava televisio on muotoutumassa. Tiina Rautkorven tutkimus osoittaa tv-ammattilaisten tekevän mielellään luovaa tiimityötä, mutta ohjelmatyössä kansalaiset jäävät vielä sivurooliin. Alan pioneeritutkimus tuo välineitä yleisöjen osallistamiseen sekä tv-tuotantoyhtiöiden työhön ja alan opetukseen.

Yhteiskuntatieteiden tohtori Tiina Rautkorven tuore tutkimus liittyy ajankohtaiseen keskusteluun audiovisuaalistuvan median tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Yhteiskunta on siirtymässä kohti tuotteiden ja palvelujen yhteisluomista, mikä luo tarvetta myös television ohjelmatyön kehittämiselle. Tarvitaan sosiaalinen televisio, jossa kansalaiset ja ammattilaiset luovat tv-kerronnan ja ilmaisun mahdollisuuksia käyttäen yhdessä uusia merkityksiä.  

Halua ja kykyä dialogiseen kerrontaan löytyy

Rautkorven tutkimuksen tulosten mukaan tv-ammattilaiset tekevät mielellään luovaa tiimityötä, jossa kansalaisten osallistumista rajoitettiin yhä paljon.

Työsuojelurahaston tukema tutkimus osoitti, että osa tv-ammattilaisten toimintatavoista oli kansalaisten luottamusta herättäviä ja joustavia. Hyvästä lähtökohdasta pitäisi Rautkorven mukaan päästä vielä eteenpäin: tiimeihin jotka sisältävät sekä ammattilaisia että kansalaisia tasavertaisina kumppaneina ohjelmatyössä.

– Jo nyt ohjelmien onnistuminen liittyy siihen, että tv-ammattilaiset käyttävät käsityöläistyön ydintaitoja ja tuovat monipuolisesti esille yleisöjen tapoja antaa merkityksiä asioille ja ilmiöille, tutkija sanoo.

Nykyisillä tv-ammattilaisilla on kykyjä ja halua dialogisen kerronnan ja ilmaisun rakentamiseen – kansalaisten ja ammattilaisten yhteisluomiseen tarvitaan vain uudenlaisia työprosesseja ja uudenlaisia työnjakoratkaisuja.

– Tekijöille olisi myös lisättävä mahdollisuuksia mm. havainnointi-, organisointi- ja vuorovaikutustaitojen, palautteenannon ja palautteen vastaanoton parantamiseen.

Rautkorven tutkimus tarjoaa välineitä yleisöjen osallistamiseen sekä tv-tuotantoyhtiöiden työhön ja alan opetukseen.

Tuotantotyön murrosta tutkittu Suomessa vähän

Suomalaisessa tv-tutkimuksessa Rautkorven työ on harvinainen avaus, sillä parhaillaan meillä tapahtuvaa tv-tuotantotyön murrosta ovat tutkineet vain muutamat tutkijat.

Tutkimus oli tv-ammattilaisia osallistava kehittämistutkimus. Se toteutettiin tapaustutkimuksena kolmen suomalaisen televisiotuotantoyhtiön tuotannoista, jotka olivat dokumentaarisiin aineksiin perustuvia innovatiivisia tuotantoja.

Tutkimusmenetelmä perustui siihen, että tarkasteltiin tv-ammattilaisten omia kokeiluja, joissa käytettiin kansalaisia, ja tehtiin tv-ammattilaisten etnografisia ja reflektoivia haastatteluja niiden aikana.

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Tiina Rautkorpi. Kohti yhteisluomisen televisiota: Ammattilaistiimit kansalaisia osallistamassa

Media & Viestintä, 41(3). https://doi.org/10.23983/mv.75325