Teollisuuden työpaikkojen ääniympäristön ratkaisukeskeinen kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210083

Hakija
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Toteuttaja
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Lisätietoja
Esa Nousiainen
esa.nousiainen@ains.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 28.2.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2021
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
177 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään monitieteisesti ja monimenetelmäisesti meluntorjunnan esteitä ja edellytyksiä teollisuusyrityksissä. Siinä myös rakennetaan uudenlainen melun hallinnan toimintamalli ja käytännön meluntorjuntaratkaisuja. Kehitettäviä ratkaisuja yhteistoiminnallisesti kokeilemalla selvitetään, miten havaittuja esteitä voidaan parhaiten poistaa ja miten meluntorjuntatoimet saadaan parhaiten tehtyä ja melualtistus vähenemään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Esa Nousiainen