Teollisuusturvallisuuden ja resilienssin hallinnan dynaamiset kyvykkyydet – opit ja hyvät käytännöt koronakriisistä (Safera)

Hanketiedot

Hankenumero
210231

Hakija
Oulun Yliopisto

Toteuttaja
Oulun Yliopisto

Lisätietoja
Arto Reiman
arto.reiman@oulu.fi

Toteutusaika
1.10.2021 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
115 000 euroa

Kokonaiskustannukset
165 962 euroa

Tiivistelmä

Korona-pandemia on haastanut teollisuutta ennennäkemättömällä tavalla. Tämä SAF€RA-hanke
1) kokoaa yhteen eurooppalaisten teollisuusyritysten kokemuksia ja hyviä käytäntöjä pandemian hallitsemiseksi,
2) luo arviointimenetelmän teollisuusturvallisuuden ja resilienssin arviomiseksi yrityksessä ja sen alihankintaverkostossa sekä
3) lisää ymmärrystä siitä millaisia organisatorisia dynaamisia kyvykkyyksiä teollisuusyritykset tarvitsevat jatkossa teollisuusturvallisuuden näkökulmasta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Reiman