Teollisuustyöntekijöiden toiminta kriisitilanteissa – joustavuuden ehdot ja käytännöt (TETO-hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
220418

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Tiina Saari
tiina.saari@tuni.fi

Toteutusaika
1.4.2023 - 1.8.2024

Työsuojelurahaston päätös
16.2.2023
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
151 189 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkimme, miten teollisuustyöntekijöiden joustava toiminta vaikuttaa myönteisellä tavalla yritysten selviytymiseen yllättävissä kriisitilanteissa. Selvitämme, miten teollisuuden (metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuus) työntekijät osallistuvat, ja miten heitä osallistetaan kriisitilanteiden hoitamiseen työpaikoilla ja varautumiseen tuleviin kriiseihin. Kysymme myös, miten työnantajat ja työorganisaatiot mahdollistavat ja tukevat työntekijöiden toimintaa kriisitilanteissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Saari