Tepsivät teot työelämään – hyvien käytäntöjen tietopankki

Hanketiedot

Hankenumero
115156

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sari Käpykangas
sari.kapykangas@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.4.2015
50 000 euroa

Kokonaiskustannukset
292 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tepsivät teot työelämään – hyvien käytäntöjen tietopankki kokoaa yhteen toimivia ratkaisuja suomalaisilta työpaikoilta. Tietopankki on julkaistu 1.3.2016 Yrityssuomi.fi -verkkosivustolla ja sen ylläpitämisestä vastaa Työterveyslaitos. Tietopankki on toimialasta ja henkilön asemasta riippumaton tiedon levityskanava. Hyviä käytäntöjä kootaan sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta, kaikilta yrittäjiltä ja palkansaajilta.

Tepsivät teot työelämään -tietopankki on kanava työelämän hyvien käytäntöjen levittämiseen. Se on suomalaisen yritys- ja palvelutoiminnan ideoiden jakamisen alusta. Tietopankkiin kootuista käytännöistä voi saada uusia ideoita oman työpaikan toimintaan. Tietopankista löytyy helposti toteutettavia arjen pieniä ideoita sekä työkulttuuriin liittyviä pidemmällä aikavälillä kehitettäviä käytäntöjä. Verkkosivusto on rakennettu arjen tarpeisiin. Sivustossa on hakutoiminta, jonka avulla voi etsiä omia kiinnostuksen kohteita. Oman työpaikan hyvän käytännön voi tallentaa sivustolle rekisteröitymisen jälkeen.

Tietopankki löytyy osoitteesta www.yrityssuomi.fi/web/tepsivat-teot. Työterveyslaitoksen tavoitteena on vakiinnuttaa sivuston toiminta ja tehdä tietopankista pysyvä ideoiden jakamisen alusta kaikille toimialoille. Työterveyslaitos on vastuussa tietopankin ylläpidosta, sisällöntuotannosta ja viestinnästä vuoden 2017 loppuun saakka. Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, Yritys-Suomi sekä Työturvallisuuskeskus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Käpykangas

Tiedote

Hyviä työvinkkejä yhdestä linkistä

31.12.2017

Tepsivät teot -tietopankki tarjoaa työelämän hyvät käytännöt kaikkien saataville.  Palvelu auttaa kansalaisia ja yrityksiä löytämään keskeiset palvelut. Työsuojelurahasto rahoitti tietopankkiviestintätuotteen kehittämistä.

Tietopankki kokoaa työelämän onnistumisia niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta, yhtä lailla yrittäjiltä kuin palkansaajilta. Aineisto kasautui hankeaikana yli sadan teon tietopankiksi.

Tietopankki julkaistiin maaliskuussa 2016 Yritys-Suomi -sivustolla Työterveyslaitoksen ylläpitämänä. Tietopankin saavutettavuus parani, kun se siirrettiin Suomi.fi-sivuille. Työterveyslaitos on aktiivisesti kehittänyt tietopankin Suomi.fi-versioita.

Etenkin pk-yrityksille

Tietopankista voi poimia omiin tarpeisiin tai omalle toimialalle sopivia ratkaisuja. Työpaikat voivat jakaa onnistumisiaan tai ratkaisujaan muille. Kirjattujen tekojen suurin hyöty on niiden sovellettavuus.

Työterveyslaitos markkinoi tietopankkia erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yhteistyö jatkuu Euroopan sosiaalirahaston tukeman työpaikkojen hyvinvointiverkoston ja Henryn (henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys) kanssa.

Työterveyslaitos jatkaa tepsivien tekojen keräämistä ja niistä tiedottamista. Mukana ovat sosiaali- ja terveysministeriö, Yritys-Suomi ja Työturvallisuuskeskus.

Video nähtävissä

Hankkeessa tuotettiin video (https://dreambroker.com/channel/ggru28kx/ztenn2va) , jota on jaettu useissa viestintäkanavissa.

Tietopankki on ollut laajasti esillä medioissa ja tilaisuuksissa. Hankkeesta on tuotettu myös monia esitelmiä vuonna 2017.

Toimittaja
Hannu Kaskinen