Terätuotannon sujuvuuden lisääminen

Hanketiedot

Hankenumero
114067

Hakija
Toijalan Koneterä Oy

Toteuttaja
Toijalan Koneterä Oy

Lisätietoja
Juha Pietikäinen
juha.pietikainen@konetera.com

Toteutusaika
1.2.2014 - 30.9.2014

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2014
13 990 euroa

Kokonaiskustannukset
30 580 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2014

Tiivistelmä

1. Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saada sujuvuutta työhön sekä vähentää pysyvästi ja tuntuvasti sairauspoissaolojen vaikutusta terätuotantoon. Sairauspoissaolojen taustalla on sekä työtehtäviin liittyviä fyysisiä tekijöitä että organisaation toimintaan liittyviä tekijöitä. Töiden fyysistä kuormitusta halutaan helpottaa työkierron avulla ja parantaa työntekijöiden käytössä olevia välineitä käsitellä ergonomiaa ja työn kuormitusta. Työtä halutaan jakaa tasaisemmin eri vaiheiden välillä. Tavoitteena on tehdä myös työntekijävetoisia tiimejä, joille valtuutetaan osa työn ohjauksesta.

2. Menetelmät

Muutospaja-menetelmän avulla halutaan pureutua työhyvinvointiin, töiden kuormituksen jakamiseen ja töiden sisällön rikastamiseen.
Töiden vaativuusryhmittelyn avulla halutaan kytkeä palkkaus ja osaaminen paremmin toisiinsa ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.
Sovelletaan myös keskustelevan turvakierroksen ja erilaisten työn riskikartoitusten tekemistä ja toistamista niin, että jokainen työntekijä on mukana kartoituksessa tai turvakierroksella ainakin kerran.
Toimistorutiinien mahdollisten tietokatkosten välttämiseen ja sujuvuuden lisäämiseen sovelletaan simuloimalla todellisen tilauksen kulku asiakkaan tilauksesta tavaran laskuttamiseen asti.

3. Ulkopuolinen asiantuntija

Prosessitaito Hannu Villanen, Villanen Hannu.

4. Sovellettava tutkimus

– Muutospaja
– Riskien arviointimenetelmiä
– Keskusteleva turvakierros
– Toimiston simulaatiopeli

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Pietikäinen

Tiedote

Terävalmistaja vähensi sairauspoissaoloja

30.9.2014

Toijalan Koneterä Oy onnistui vähentämään sairauspoissaolojaan
liki neljännekseen ja tasaamaan työkuormaa kehittämishankkeessa,
jota Työsuojelurahasto rahoitti.

Muutosprosessissa asiantuntijana toimi Prosessitaito
Hannu Villanen.

Toijalan Koneterä on mekaanisen metsäteollisuuden terätuotteiden
valmistaja, joka kilpailee halpatuontia vastaan. Yritys valmistaa
ja huoltaa lähinnä pyörösahanteriä ja pitkiä hakunteriä.

Tuotteilla on uskollinen asiakaskuntansa. Henkilökunnan
vaihtuvuus on pientä ja ammattitaito hyvällä tasolla, mutta
runsaista sairauslomista koitui merkittävää haittaa.

Henkilöstön ja johdon toimintatapojen parantamisen tavoitteena
oli parantaa organisaation kannattavuutta ja muutoskykyä sekä tukea
henkilöstön terveyttä.

Työkuorman tasausta ja koneistusta

Hankkeen muutospajoissa päädyttiin muun muassa tiimien
käyttöönottokokeiluihin. Merkittävä parannus oli, kun pyöröteräsolu
perustettiin, ja se alkoi toimia tiiminvetäjän varassa itsenäisesti
töitä järjestellen ja työkuormaa tasaten.

Toimitusjohtaja ja työnjohtaja haastattelivat henkilöt, joille
oli kertynyt paljon poissaoloja. Yksi merkittävä muutos oli siirtää
eräs niska-hartiaseutua rasittava käsin tehty hiontavaihe uudelle
koneistuskeskukselle.

Työterveyshuollon kanssa tehtiin yhteistyötä ja selvitettiin
henkilöiden fyysistä soveltuvuutta nykyisiin tehtäviinsä. Varhaisen
ja myöhäisen puuttumisen alustavia vaihtoehtoja käsiteltiin.

Hankkeessa myös rakennettiin yhden tuoteperheen tuotteille
toiminnanohjauksen järjestelmä sellaiseksi, että myynti ja
työnjohto näkevät tehtaalla olevien töiden tilanteen suoraan
atk-järjestelmän työjonona.

Muiden tuoteperheiden töiden kulun seuraamisesta atk-työjonon
avulla on tehty projektisuunnitelmat.

Toimittaja
Leena Huovila