Terveelliset, turvalliset ja ilmastoystävälliset työmatkat: Työmatkatavan yhteydet työhyvinvointiin, työkykyyn ja työtapaturmiin

Hanketiedot

Hankenumero
220245

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jenni Ervasti
jenni.ervasti@ttl.fi

Toteutusaika
2.1.2023 - 31.3.2025

Työsuojelurahaston päätös
29.11.2022
105 000 euroa

Kokonaiskustannukset
181 785 euroa

Tiivistelmä

Tutkimme pitkittäisasetelmassa erilaisten työmatkatapojen ja työmatkatavoissa tapahtuneiden muutosten yhteyksiä työkykyyn, -hyvinvointiin ja -tapaturmiin sekä selvitämme erilaisten kulkumuotojen nettovaikutuksia. Lisäksi selvitämme, mitkä tekijät ennustavat erilaisia työmatkatapoja sekä miten työmatkatavat ovat vaihdelleet koronapandemian aikana syksyyn 2022 saakka. Tulokset antavat työpaikoille suoraan hyödynnettävää tietoa erilaisten työmatkatapojen terveys- ja työkyky- ja tapaturmariskeistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Ervasti