Terveydenhuollon työ ja tilat muutoksessa (TYTINÄ)

Hanketiedot

Hankenumero
220045

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pia Sirola
pia.sirola@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2022 - 31.3.2025

Työsuojelurahaston päätös
22.3.2022
136 000 euroa

Kokonaiskustannukset
227 151 euroa

Tiivistelmä

Sote-sektori on suurten muutosten keskellä. Työtilojen osalta on käynnissä siirtymä yhteiskäyttöisiin tiloihin, joista ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Tutkimuksessa selvitämme uusien tila- ja toimintakonseptien käytettävyyttä ja vaikutuksia työhön ja työhyvinvointiin. Teemme kyselyjä ja haastatteluja kuudessa sote-alan organisaatiossa. Tulokset auttavat sote- ja kiinteistöalaa kehittämään ratkaisuja, joilla varmistetaan laadukas potilastyö, sote-alan vetovoima ja henkilöstön hyvinvointi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Sirola