Terveydenhuoltohenkilöstön psyykkinen hyvinvointi kahdessa sairaanhoitopiirissä, joissa erilainen COVID-19 insidenssi

15th European Public Health Conference 2022, European Public Health Association, 9.-12.11.2022, Berliini, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
220360

Hakija
Noora Rantanen

Toteuttaja
Noora Rantanen

Lisätietoja
Noora Rantanen
noorar3@gmail.com

Toteutusaika
9.11.2022 - 12.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
450 euroa

Kokonaiskustannukset
1 303 euroa

Tiivistelmä

Esitän tulokset tutkimuksesta, jossa verrattiin kahden eri alueen terveydenhuoltohenkilöstön psyykkistä hyvinvointia, ja selvitettiin mielenterveysoireisiin yhteydessä olevia tekijöitä COVID-pandemian alkuvaiheessa. Esitys toteutetaan posterina, sisältäen myös lyhyen suullisen esityksen. Esitys täyttää tarvetta terveydenhuoltohenkilöstöön kohdistuvassa tutkimuksessa pandemia-aikana: Terveydenhuoltohenkilöstön hyvinvointia ja kuormitusta selvittävää tutkimusta tarvitaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Noora Rantanen