The 10th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology EAOHP 11.-13.4.2012, Sveitsi

Hanketiedot

Hankenumero
112042

Hakija
Auli Airila

Toteuttaja
Auli Airila

Lisätietoja
Auli Airila
auli.airila@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 31.5.2012

Työsuojelurahaston päätös
30.1.2012
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 010 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2012

Tiivistelmä

Osallistun Euroopan johtavaan työterveyspsykologian alan (European Academy of Occupational Health Psychology) konferenssiin Zürichissä 11.–13.4.2012. Konferenssiin lähettämäni abstrakti ”A 10-year follow-up study on the relationships between vigor, task resources, and life satisfaction” on hyväksytty suulliseksi esitykseksi. Lisäksi olen kirjoittamassa väitöskirjaani kuuluvaa artikkelia konferenssiesitykseni aiheesta. Konferenssissa minulla on mahdollisuus perehtyä ajankohtaiseen kansainväliseen väitöstyötäni koskevaan tutkimukseen sekä saada kollegoilta vertaispalautetta oman työni edistämiseksi.

Voimavaralähtöinen näkökulma terveyden tutkimuksessa on toistaiseksi ollut selvästi vähäisempää kuin riskitekijöiden tai kielteisten hyvinvointivaikutusten tutkimus. Konferenssiesitelmässäni tarkastelen työn voimavaratekijöiden, tarmokkuuden sekä elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä. Tutkimus osoittaa, että työhön liittyvät resurssit, kuten mahdollisuudet käyttää taitojaan työssä sekä osallistua päätöksentekoon, voivat lisätä työntekijöiden tarmokkuutta, mikä puolestaan voi johtaa työn voimavarojen lisääntymiseen, ja siten muodostaa positiivisten saavutusten spiraalin voimavarojen ja tarmokkuuden välille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämisessä. Esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien olennaisten voimavara- ja motivaatiotekijöiden tunnistaminen hyödyttää esimiesten ja työterveyshuoltojen toimintaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Auli Airila

Tiedote

Voimavaroista tarmoa, tarmosta voimavaroja

31.5.2012

Auli Airila osallistui eurooppalaiseen
työterveyspsykologian konferenssiin, joka järjestettiin 11.–13.
huhtikuuta 2012 Sveitsin Zürichissä. Airila kertoi
voimavaralähtöisestä palomiestutkimuksesta. Tämä näkökulma on
terveyden tutkimuksessa selvästi harvinaisempi kuin kielteisten
vaikutusten tutkimus. Työsuojelurahasto tuki Airilan matkaa
stipendillä.

Airila tarkasteli esitelmässään työn voimavarojen, tarmokkuuden
ja elämään tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä 409 suomalaisella
palomiehellä. Hän osoitti, että voimavarat – varsinkin
mahdollisuudet käyttää taitojaan työssä ja osallistua
päätöksentekoon – voivat lisätä työntekijöiden tarmokkuutta. Tämä
puolestaan voi lisätä työn voimavaroja ja siten muodostaa
myönteisten saavutusten spiraalin voimavarojen ja tarmokkuuden
välille.

Tarmokkuus oli lisäksi myönteisesti yhteydessä elämään
tyytyväisyyteen jopa kymmenen vuoden seuranta-ajan jälkeen. Myös
elämään tyytyväisyys liittyi liki tilastollisesti merkitsevästi
voimavaroihin kymmenen vuotta myöhemmin. Airilan kanssa tutkimusta
olivat tekemässä Työterveyslaitoksen kollegat
Jari Hakanen,
Anne Punakallio,
Sirpa Lusa ja
Ritva Luukkonen.

Auli Airila luonnehtii kyseistä EAOHP-konferenssia johtavaksi
Euroopassa. Airilaa innosti tavata oman tutkimusalansa johtavia
tutkijoita ja kuulla uusimmista tutkimustuloksista sekä
tulevaisuuden tutkimuksen tarpeista.

Airilan oman tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat keskustelut
käsittelivät työn imun pitkän ajan vaikutuksia sekä työyhteisön ja
yksilön voimavarojen yhteyttä hyvinvointiin. Näitä teemoja Airila
aikoo hyödyntää tekeillä olevassa väitöskirjassaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

www.eaohp.org